Com funciona la votació online?

Podeu votar online utilitzant l’ordinador, la tableta o un dispositiu mòbil connectat a Internet. Només cal que cliqueu aquí.

Si heu complert els 16 anys abans de l’ 11/01/2019 i esteu empadronats al poble abans d’aquesta data, i tot i així no podeu votar online, assegureu-vos de posar correctament el número de DNI (8 dígits + lletra sense espais ni guions) o la targeta de residència/NIE (X,Y o Z + 7 dígits + lletra sense espais ni guions)

Si esteu empadronats amb el passaport heu de posar les dades del mateix tal i com es van entrar el dia que us vàreu empadronar.

Com funciona la votació presencial?

Si ho preferiu, teniu l’opció de votar presencialment mitjançant la butlleta de votació que hem fet arribar a totes les llars. També podeu trobar aquestes butlletes al costat de les urnes que hi ha distribuïdes al municipi per dipositar el vostre vot. Les trobareu als següents llocs:

  • Ajuntament
  • Biblioteca
  • Local de la gent gran
  • Cal Rafalet
  • Supermercat Spar
  • Caseta de bústies de Mas Isaac
  • Bústia específica en el punt de recollida de correu de la urbanització de Bellavista

Puc votar més d’una vegada?

No. Totes les persones amb dret a vot només podran votar una sola vegada. Si voteu online i també dipositeu una butlleta física a les urnes habilitades per votar presencialment únicament valdrà el vot emès a traves d’Internet. Si dipositeu més d’una butlleta física a les urnes només es comptarà el vot de la primera que sigui comptabilitzada (sempre i quan no s’hagi votat a través d’Internet). Si voleu votar dues vegades a través d’Internet el sistema no us deixarà. Suplantar la identitat d’altri a l’hora d’emetre un vot és un delicte.

Les meves dades són confidencials?

Tant el vot com les dades del padró són confidencials. Només s’utilitzarà el número de DNI i la data de naixement per comprovar l’empadronament.

 

D’acord amb l’article 13 del reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, s’informa que el responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Palau-saverdera (departament de Participació C/Nou, 15 · 17495 Palau-saverdera). La finalitat del tractament de les dades és la gestió i tramitació de la votació final dels pressupostos participatius 2019. La base jurídica és el consentiment inequívoc del propi interessat en prendre part en la votació. La categoria de les dades són identificatives (DNI i data de naixement). Les dades facilitades es comunicaran exclusivament a l’empresa adjudicatària de la gestió dels procés als únics efectes de compliment del contracte, i no es transferiran fora de la Unió Europea i seran conservades durant el temps previst a la normativa vigent. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la seu electrònica https://palau-saverdera.cat/  o presencialment a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà. Tota persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD, essent a Catalunya l’APDCAt l’autoritat de referència https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia / https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×