Del 8 al 28 d’octubre ens vareu poder fer arribar totes aquelles propostes en matèria d’inversions que consideràveu oportunes.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps.

 

Per exemple:

 • La renovació o creació d’equipaments municipals.
 • La millora d’espais públics (carrers, vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc.)
 • L’adquisició i instal·lació de mobiliari urbà (bancs, fonts, jocs infantils, papereres, etc.)
 • L’adquisició i instal·lació de tecnologies d’ús públic (eficiència energètica, reducció de la contaminació, material informàtic pels equipaments municipals, etc.).

Clica aquí per obtenir més informació, detalls i exemples sobre què és una inversió per a un ajuntament

 

Les propostes havien de complir les següents condicions:

 1. Ser inversions d’interès públic que no tinguin un cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari.
 2. Donar resposta a una necessitat concreta.
 3. Ser de competència municipal.
 4. Ser tècnica i econòmicament viables.
 5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 7. Cap proposta pot superar els 40.000€.
Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×