Ple a l’Ajuntament: 12 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 12 de maig, a les 19h a la sala de plens:

1.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000128, de 23 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-03 (X2023000389)

2.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000144, de 29 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-04 (X2023000422)

3.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2023-05 (X2023000595) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de la modificació del projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló

5.- Proposta de l’alcaldia presidència de modificació del contracte de les obres del projecte constructiu de reurbanització del carrer Ciutat i carrer Rosselló

6.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de la modificació del contracte de concessió de serveis de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo

7.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del programa treball i formació 2023, línies PANP, PRGC, DONA, MG52 I TRANS*, del servei d’ocupació de Catalunya” i del “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del programa treball i formació 2023, línies PANP, PRGC, DONA, MG52 I TRANS*, del servei d’ocupació de Catalunya”

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.