Ple a l’Ajuntament: 17 desembre (13h Centre Cívic)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà dijous 17 de desembre de 2020, a les 13h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Assabentament del decret número 2020DECR000501, de 8 de desembre de 2020, de pròrroga contracte temporal a la sra. Ana Gonzalez.

2.- Assabentament de la comunicació de la Subdirecció general de supervisió i tutela financera comunicant que el Pla econòmic financer per als exercicis 2020 i 2021 no és vigent ni serà objecte de seguiment, a conseqüència de la declaració del Congrés de diputats del dia 20/10/2020.

3.- Assabentament de l’informe emès per la Comissió territorial d’urbanisme en l’àmbit de la modificació puntual núm. 3 del POUM referent al sector SUND-1 i arxiu de l’expedient.

4.- Proposta de l’alcaldia d’inadmissió i desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

5.- Proposta de l’alcaldia d’inadmissió i desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

6.- Proposta de l’alcaldia, d’atorgament al sr. Manel Espinet Llovera de la distinció de la Fulla de Verdera de plata que concedeix l’Ajuntament de Palau-saverdera, en reconeixement a la seva feina com a metge de família.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.