Ple a l’Ajuntament: 22 de setembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 22 de setembre a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 28 de juliol de 2022.

2.- Assabentament de l’acord de la junta de govern local del dia 13 de setembre de 2022, d’aprovació de la proposta d’Orió Eduserveis SL de balanç econòmic del servei de la llar d’infants pel curs 2022-2023.

3.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000459, de 3 d’agost de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-14 (X2022001038).

4.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-15 (X2022001127).

5.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-16 (X2022001177).

6.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-17 (X2022001191).

7.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial del projecte de construcció d’una pista de pàdel.

8.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Pirineus i carrer Paní.

9.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 2 del POUM, ajustos a la normativa i plànols d’ordenació.

10.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 8 del POUM referent a l’àmbit PAU-5.

11.- Moció del grup municipal Alternativa x Tothom a l’Ajuntament de Palau-saverdera per la utilització del romanent de tresoreria per fer una modificació de crèdit per completar partida festes del pressupost 2022.

12.- Assumptes urgents

13.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.