Substitució de l’enllumenat públic per leds

Operaris de l’empresa Electricitat Boquet SL han començat a treballar per substituir part de l’actual sistema de l’enllumenat públic del nucli urbà per un nou sistema basat en tecnologia led.

Els treballs contractats consisteixen a substituir les làmpades de 114 fanals del nucli urbà i a fer-se càrrec del seu manteniment per un període de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga.

El contracte de substitució de l’enllumenat té un cost de 40.566,70 (IVA inclòs), dels quals, 30.000€ es pagaran amb una subvenció de la Diputació de Girona i els 10.566,70€ restants amb recursos propis (veure la modificació de pressupost municipal MC2020-21).

Aquest contracte es va adjudicar a Electricitat Boquet SL, mitjançant adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que podeu consultar fent clic aquí.

La voluntat de l’equip de govern és anar avançant per fases en la substitució de l’enllumenat públic per tal de completar el desplegament de les làmpades led a tot el municipi.

Al marge del contracte anterior, el passat 11 de maig, mitjançant acord de Junta de Govern Local, l’Ajuntament va acordar adjudicar a la mateixa empresa, Electricitat Boquet SL, per 14.816€, més 3.111,36€ d’IVA, el manteniment de la xarxa d’enllumenat públic que encara no compta amb tecnologia led.

Aquest segon contracte té una durada d’un any i tampoc es pot prorrogar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.