Subvencions per a les associacions del poble

A partir de demà, 21 d’octubre, i fins el divendres 12 de novembre de 2021 estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats.

Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

La documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud és la següent:

  • Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció
  • Pressupost (ingressos i despeses previstes) de l’any en curs.
  • Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte
  • Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat)
  • Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses)
  • Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions.

Recordeu que podeu fer el tràmit de manera presencial a les oficines municipals, o bé per Internet (cal identificació amb certificat digital), omplint la instància genèrica que trobareu aquí i annexant tota la documentació complementària.

En cas que sigui necessari, consulteu aquí com ho heu de fer per donar-vos d’alta al Registre Municipal d’Entitats.

En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.500€ per subvencionar les activitats que fan les entitats del poble.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.