Canvis en la distribució de les àrees de govern

L’entrada de Domenèch Broch a l’Ajuntament com a membre de l’equip de govern, en substitució de Gladys López, ha comportat canvis en la distribució de les àrees del govern municipal Gladys López era la regidora encarregada de Participació ciutadana; Salut, afers socials i família i ara, aquestes àrees han passat a ser responsabilitat de Paulina Calvo i Isabel Maria Cortada, respectivament. El nou regidor serà l’encarregat de Festes i Territori, dues àrees que fins ara portava l’alcaldessa; i de l’àrea de Medi Ambient, que fins ara estava sota la responsabilitat de Paulina Calvo. No hi ha canvis a les àrees de govern delegades a Bruno Maydat, que segueix amb Societat de la informació, Esports i Comerç, empresa i turisme. 

Liquidació del pressupost del 2021

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 24 de febrer l’equip de govern de Gent de Palau-AM va donar compte de la liquidació del pressupost del 2021, que es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (“superàvit”) d’1.140.141,28€. Podeu veure a continuació l’evolució del romanent de tresoreria durant els darrers anys: A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de l’Ajuntament era de 465.464€, la qual cosa suposa tenir una ràtio d’endeutament (resultat de dividir el deute viu entre els ingressos corrents liquidats) de 21,46%. Podeu veure a continuació l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament durant els darrers anys: Tal com indiquen els informes d’intervenció que formen part de l’expedient de liquidació del pressupost,…

Domènech Broch, nou regidor de l’equip de govern

Domènech Broch va prendre possessió com a nou regidor de l’equip de govern de Palau-saverdera durant el Ple del passat dijous 24 de febrer, en substitució de Gladys López, que havia presentat la renúncia per raons professionals. Gladys López va ser regidora responsable de les àrees de Salut, Afers socials i famílies i Participació ciutadana des del 20 de juny de 2019 fins el Ple del passat 27 de gener, quan es va fer oficial la seva renúncia. L’Ajuntament va comunicar la renúncia a la Junta Electoral i va proposar com a substitut Domènech Broch Padrosa, que és la persona que ocupava el següent lloc a la llista de Gent de Palau-AM a les darreres eleccions municipals.

Aprovat definitivament el pressupost del 2022

Durant el Ple del 27 de gener, l’Ajuntament va aprovar definitivament el pressupost del 2022, alhora que es va acordar no admetre a tràmit l’única reclamació presentada durant l’exposició al públic de l’expedient perquè aquesta no s’ajusta als supòsits legals previstos a la llei. Amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) es va aprovar un pressupost de 1.937.761,46 €, que podeu consultar amb detall fent clic aquí. El pressupost, que és fruit del consens que hi ha hagut entre Gent de Palau-AM i Junts per Palau, preveu les següents inversions: comprar la finca situada al carrer Padró número 3…

Ple de l’Ajuntament: 27 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà el dijous 27 de gener, a les 19h a la sala de Plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2021. 3.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000559, de 30 de novembre de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-21 (X2021001074). 4.- Assabentament del decret núm. 2021decr000545, de 22 de novembre de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-23 (X2021001344). 5.- Proposta d’acord de presa de coneixement de l’informe de la Sindicatura de…

Definides les àrees de govern del nou mandat

En el Ple que va celebrar-se ahir a Palau-saverdera, l’equip de govern de Gent de Palau-AM va posar en coneixement dels altres grups amb representació al Consistori, Junts per Palau i Alternativa x Tothom, l’estructura que tindrà el nou equip de govern: L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada Soler (Gent de Palau-AM) es farà càrrec de les àrees d’Alcaldia Presidència, Bon Govern i Transparència, Territori i Urbanisme, Ensenyament, Cultura i Festes. Paulina Calvo Cabanas (Gent de Palau-AM) es farà càrrec de les àrees de Medi Ambient, Infraestructures i serveis municipals i Economia i Finances. Bruno Maydat Malé (Gent de Palau-AM) portarà les àrees de Comerç, empresa i turisme, Societat de la informació i Esports. Gladys Fernanda López Giménez (Gent de Palau-AM) portarà Salut,…

Ple del cartipàs: 4 de juliol

L’Ajuntament de Palau-saverdera celebrarà el dijous 4 de juliol (19h) la sessió extraordinària de Ple que ha de servir per definir, entre altres coses, el cartipàs pel mandat 2019-2023. Aquests són els punts que es debatran i votaran durant la sessió: 1.- Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals. 2.- Proposta de l’alcaldia-presidència establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple. 3.- Proposta de l’alcaldia-presidència per a la composició de la Comissió especial de comptes. 4.- Proposta de l’alcaldia-presidència de creació de la Junta de govern local. 5.- Proposta de l’alcaldia-presidència de creació i composició de la junta de portaveus. 6.- Proposta de l’alcaldia-presidència de nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de…

Canvis a les àrees de govern

L’entrada de Bruno Maydat a l’equip de govern en substitució de Josep Maria Najes, que va presentar la renúncia el 14 de juliol,  ha comportat canvis a les àrees delegades que porta cada regidor. En el Ple del passat 26 d’octubre es va donar a conèixer el nou repartiment de responsabilitats, que queda de la manera següent: Isabel Maria Cortada Soler (Gent de Palau-AM) Alcaldia i serveis generals Ensenyament Cultura i societat Urbanisme Paulina Calvo Cabanas (Gent de Palau-AM) Participació ciutadana Transparència Benestar social Medi ambient Bruno Maydat Malé (Gent de Palau-AM) Noves tecnologies Turisme, productes locals i fires Promoció econòmica Miquel Serra Trulls (Alternativa per Tothom) Festes i cultura popular Joventut Serveis públics Infraestructures Guillermo Colomer Domènech (Alternativa per Tothom) Economia i…

Ple a l’Ajuntament: 26 d’octubre 2017

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 26 d’octubre de 2017, a les 19h: 1.- Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària ordinària del dia 27 de juliol de 2017 2.- Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària extraordinària del dia 28 de setembre de 2017 3.- Proposta de l’alcaldia presidència, de suspensió dels efectes de l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 06/2017, adoptat en la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2017 4.- Assabentament del decret núm. 2017DECR000273, de 25 de setembre, d’aprovació de l’expedient 12/2017 de modificacions de crèdit…

Canvis en el cartipàs municipal

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat avui, mitjançant decret d’alcaldia, fer canvis que afecten el cartipàs municipal. S’han tret totes les responsabilitats de govern al regidor Josep Maria Najes (Gent de Palau-Acord Municipal) i s’han distribuït de la següent manera: Medi Ambient passa a ser responsabilitat de la regidora Paulina Calvo (Gent de Palau-Acord Municipal); Esports passa a Guillermo Colomer (Alternativa x Tothom); Infraestructures, a Miquel Serra (Alternativa x Tothom) i Urbanisme, a Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-Acord Municipal). Aquests canvis s’han produït com a conseqüència de desacords en la manera de gestionar els temes que afecten el municipi. L’Ajuntament fa pública aquesta decisió per transparència, amb la finalitat de donar-ho a conèixer a tota la gent del poble. Segons ha explicat…