Dilluns 22 d’abril s’obre a la circulació el carrer Rosselló

El proper dilluns 22 d’abril s’obrirà a la circulació el carrer Rosselló, que és el nou vial que s’ha obert per connectar el carrer Quintans amb el carrer Nou. Tindrà un sol sentit de circulació, que servirà per anar des de Quintans cap al carrer Nou. Les obres d’obertura d’aquest carrer estan incloses dins del mateix projecte de reurbanització del carrer Ciutat, que s’ha acabat executant per un import global de 424.922,41 € (IVA inclòs). Els treballs en aquests dos carrers es van adjudicar el 8 d’abril de 2022 a l’empresa Salvador Serra per 392.766,00 € (IVA inclòs), però s’han hagut de fer diverses modificacions i s’han acabat executant per l’import indicat en el paràgraf anterior. Els treballs als carrers…

Informació sobre els treballs de pavimentació del carrer Ciutat

Els treballs de pavimentació del carrer Ciutat duraran cinc dies i cada dia es pavimentarà un tram diferent del carrer. El formigó necessita un temps per endurir-se. Per aquesta raó, mentre el formigó s’estigui assecant, no s’hi podrà caminar ni circular per sobre amb cap vehicle. El primer dia es farà la part més alta del carrer i s’anirà baixant, a ritme de tram per dia, fins a la plaça de la Font. Començaran a treballar a les 9h i acabaran a les 14h. Després, hauran de passar 5 hores fins que el formigó estigui sec. És a dir, fins a les 19h no es podrà sortir/accedir a peu amb normalitat als habitatges del tram sobre el qual s’hagi estès…

L’Ajuntament aprova canvis en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

El Ple de l’Ajuntament del passat 12 de maig va aprovar la modificació del projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló. Aquest canvi en el projecte obliga l’Ajuntament a modificar la partida que estava prevista en el pressupost municipal i a modificar el contracte amb l’empresa Salvador Serra SA, que és qui està executant les obres. Segons el director de l’obra, durant l’execució dels treballs han sorgit actuacions que no estaven previstes inicialment i s’han incrementat els costos d’actuacions que estaven previstes, però que s’han hagut d’executar de manera diferent. En concret, l’import d’adjudicació del contracte amb Salvador Serra, que era de  392.766,00 € (iva inclòs) s’ha hagut d’incrementat en 32.156,41 € (iva Inclòs). Al marge d’això, la partida…

Ple a l’Ajuntament: 12 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 12 de maig, a les 19h a la sala de plens: 1.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000128, de 23 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-03 (X2023000389) 2.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000144, de 29 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-04 (X2023000422) 3.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2023-05 (X2023000595) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria. 4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de la modificació del projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló 5.- Proposta de l’alcaldia presidència de…

Dilluns es tallarà l’avinguda Catalunya del Mas Isach i el carrer Ciutat

El proper dilluns 3 d’octubre quedarà tallada l’avinguda Catalunya, que dona accés al mas Isach, i el carrer Ciutat, que està situat a la part alta del nucli urbà. L’avinguda Catalunya estarà tallada tant de temps com sigui necessari, com a conseqüència de les obres de construcció del tercer carril a la carretera Gi-610. Mentre duri el tall de circulació, per entrar i sortir de la urbanització ho haureu de fer per l’entrada principal del poble i utilitzar l’avinguda mas Oriol. Les obres de construcció d’un tercer carril a la Gi-610 les està executant el mateix promotor que està desenvolupant urbanísticament la part baixa de la urbanització. Des de l’Ajuntament us agraïm la paciència mentre durin les obres i confiem…

Inici d’obres als carrers Ciutat i Rosselló

La setmana que ve començaran les obres de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló, que s’allargaran uns 5 mesos, segons les previsions inicials. A partir de dilluns, els treballadors de l’empresa contractada començaran a marcar el terreny, a fer cates i a posar les senyalitzacions que siguin pertinents. A partir del 3 d’octubre, s’obrirà una rasa al carrer Ciutat per començar les feines d’adequació dels serveis que estan previstes en el projecte i que podeu consultar aquí. L’horari de treball serà de 9.30h a 18h, mentre hi hagi llum solar. A partir del mes de novembre, els treballs s’adaptaran a l’horari solar. Al final de la jornada, en la majoria dels casos i sempre que la dinàmica dels…

Adjudicades les obres de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

L’Ajuntament ha adjudicat les obres previstes en el Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló i, en breu, l’empresa adjudicatària començarà a treballar-hi. Per unanimitat dels grups polítics, durant la sessió de Ple del passat divendres 8 d’abril, es va acordar adjudicar les obres a l’empresa Salvador Serra SA, per 324.600€, més 68.166€ que corresponen a l’IVA. Aquesta és la inversió més important que s’havia previst en el pressupost del 2021 i, pel seu finançament, l’Ajuntament compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de 250.000€ i una aportació de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de 91.217,12€. La resta, es finançarà amb recursos propis. L’actuació preveu, entre altres coses, pavimentar tot el…

Ple a l’Ajuntament: 8 d’abril (13h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà el 8 d’abril a les 13h a la sala de plens: 1.- Assabentament de l’informe emès per la intervenció municipal en compliment de l’art. 37.7 del RD 424/2017, corresponent al resum anual de l’exercici 2021, dels resultats del control intern que s’estableix a l’article 213 del TRLHL. 2.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 29/03/2022, de control permanent planificable, d’auditoria del registre comptable de factures, de l’exercici 2021. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2022, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2021. 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022,…

Comencen els tràmits per modificar el reglament del cementiri

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per modificar el reglament del cementiri municipal amb la finalitat d’adaptar-lo a la realitat actual. El vigent reglament està en vigor des del 7 de desembre de 1995 i des de llavors no s’ha modificat ni una sola vegada. Durant tot aquest temps, la manera de prestar el servei ha canviat molt, sobretot des del 2019, quan la gestió va quedar completament informatitzada. Ara l’Ajuntament vol adaptar el reglament a tota la normativa aprovada després de la seva entrada en vigor i vol resoldre també algunes incongruències que planteja el text actual. A tall d’exemple, el reglament que ara està en vigor atribueix a l’Ajuntament la funció de baixar del cotxe fúnebre els cadàvers…

Moció d’Alternativa x Tothom per crear una comissió de seguiment de les obres dels carrers Ciutat i Rosselló

En el Ple de 24 de març de 2022, el grup municipal d’Alternativa x Tothom va presentar una moció, mitjançant la qual va demanar la creació d’una comissió de seguiment de les obres que començaran properament als carrers Ciutat i Rosselló. La moció, que podeu llegir a continuació, va ser aprovada amb els 5 vots a favor dels dos grups de l’oposició (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les 4 abstencions de regidores i regidors de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.