Feines de manteniment de la franja contra incendis

Ja estan molt avançades les feines de manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals que l’Ajuntament va obrir l’any passat al voltant dels nuclis urbans. Aquesta actuació va sortir a concurs el 9 de març, es van presentar deu ofertes i el 3 de maig es van adjudicar els treballs a Xavier Carreras Closas per 17.660,71€ (IVA inclòs). Trobareu aquí tots els detalls sobre el procés de licitació. Com a millora de contracte, i sense cap cost per a l’Ajuntament, l’adjudicatari es va comprometre a netejar també les zones verdes dels sectors est i oest del mas Isach. Per finançar aquests treballs, l’Ajuntament compta amb una subvenció d’11.934€ de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi…

Ja està oberta la franja de protecció contra incendis

Ja han acabat els treballs per obrir una franja perimetral de protecció contra incendis forestals i els resultats ja són visibles, des de fa dies, des de diferents punts del poble.  Amb aquesta actuació s’ha deixat neta de vegetació una franja de 25 metres al voltant dels sectors urbanitzats del municipi. Aquesta intervenció permet complir amb l’actual normativa de prevenció d’incendis forestals i, a la vegada, facilita l’actuació dels equips d’emergències en cas de necessitat. El projecte d’obertura de la franja es va aprovar inicialment el 28 de maig de 2020, juntament amb el plànol de delimitació, i va ser aprovat definitivament el 7 de maig de 2021. El 27 de maig, l’Ajuntament va adjudicar la feina a Idària Empresa…

Obertura de franges de protecció contra incendis

Avui han començat els treballs per obrir les franges de protecció contra incendis forestals al voltant del nucli urbà; és a dir, hi ha uns treballadors que estan netejant de vegetació una franja de 25 metres al voltant de les zones urbanes. Han començat pel sector de Bellavista, però els treballs s’estendran per tot el terme municipal, d’acord amb el que estableix el plànol i el projecte que podeu consultar aquí. Mitjançant un procediment obert, l’Ajuntament va adjudicar a Idària Empresa Inserció SCCL per 18.150€ (IVA inclòs) els treballs d’obertura de les franges de protecció contra incendis al voltant del nucli urbà. Els propietaris de les finques afectades no hauran de pagar cap taxa per finançar aquesta actuació. Assumeix el…

Ple a l’Ajuntament: 7 de maig (16h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extrordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà divendres 7 de maig de 2021, a les 16h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Assabentament de la comunicació del departament de Territori i Sostenibilitat, donant trasllat del decret del TSJC 2/2021, d’11 de gener, d’acceptació del desistiment de la part actora en el recurs contenciós administratiu 288/2012 interposat per urb. Bellavista SL contra l’aprovació definitiva del POUM. 2.- Assabentament del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 redactat per la intervenció de l’Ajuntament de Palau-saverdera. 3.- Assabentament dels…