L’Ajuntament ha valorat el patrimoni municipal en 28 milions d’euros

En el Ple del 29 de juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics, es van aprovar les actualitzacions del patrimoni municipal dels anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, que no s’havien aplicat fins ara perquè l’Ajuntament estava pendent de la posada en funcionament d’una aplicació informàtica, que ha de facilitar la Diputació i que encara no està disponible. Amb aquestes actualitzacions incorporades a l’inventari (amortitzacions, valors cadastrals, adquisicions, vendes,…) , el patrimoni municipal tenia un valor de 28.142.635,33€, a 31 de desembre de l’any passat. Podeu fer clic aquí per veure com ha anat evolucionant l’inventari municipal en els darrers anys. A la mateixa sessió es van aprovar inicialment tres modificacions del pressupost (números…

Ple a l’Ajuntament: 29 de juny (13.30h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 29 de juny a les 13.30h a la sala de plens: 1.- Assabentament del decret 2022DECR000362, de 13/06/2022, de modificació de la composició de la comissió especial de comptes. 2.- Assabentament de la resolució de la Direcció general de la funció pública del ministeri d’Hisenda i funció pública, declarant al sr. Emili Santos Bach, secretari-interventor d’aquesta corporació en la situació d’excedència voluntària per interès particular amb efectes del dia 1 de setembre de 2022. 3.- Assabentament del decret de l’alcaldia núm. 2022DECR000377, de 17/06/2022, d’aprovació de les bases específiques i la convocatòria d’un procés de provisió mitjançant nomenament no definitiu del…