Ple a l’Ajuntament: 25 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 25 de març de 2021, a les 19h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2021. 3.- Assabentament del decret del TSJC de 01/02/2021 estimant el recurs de reposició interposat contra el decret del mateix TSJC de 08/09/2020, que declarava la fermesa de la sentència núm. 333, de…

Neteja dels recs urbans

L’Ajuntament ha tret a concurs el contracte menor de serveis per fer la neteja de les lleres dels recs que travessen la trama urbana. El contracte té un pressupost base de licitació de 6.998,70 € IVA inclòs (21%) i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 14 d’octubre. Concretament, tal com descriu la memòria valorada aprovada per decret 2020DECR000368 de 22 de setembre, es preveu actuar en els següents recs: Rieres 2, 3, 4, i 5 de Mas Isaac rec dels Modegals, tram carrer Ciutat i tram sud rec de Sant Onofre rec de les Trilles rec de Bellavista (Fontasia) rec del Serrat del Nin L’empresa adjudicatària haurà de fer una desbrossada selectiva dels recs, retirar els abocaments de…

L’Ajuntament licita la reparació de camins malmesos pel Glòria

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret a concurs el contracte menor d’obres per arreglar els camins del terme municipal que van quedar malmesos pel temporal Glòria. El pressupost base de la licitació és de 34.566,91 € IVA inclòs (21,00%) i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 9 d’octubre. La memòria de les actuacions que cal dur a terme ha estat redactada per l’arquitecte tècnic municipal i es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia número  2020DECR000370 de 22 setembre. Aquest document preveu arranjar els següents camins: Camí de la Murtra Camí de la Gorga Camí del Mas Rotllan Camí de la depuradora Camí del dipòsit de gas Camí del mas d’en Guero Camí ral Camí del Canal Camí de…

Surt a concurs la gestió de la piscina

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret a concurs la gestió de la piscina municipal, així com del bar-restaurant i la zona d’esbarjo que està integrada en aquest equipament. Trobareu aquí tots els detalls del contracte, així com les clàusules del concurs. Si us interessa fer-vos càrrec d’aquest servei, podeu presentar les vostres ofertes fins el 8 de maig a les 14h.

Pavimentació de la plaça Catalunya

L’Ajuntament ha pavimentat fa pocs dies la plaça Catalunya perquè l’asfalt que hi havia fins ara estava en molt mal estat. Aquesta actuació és una de les propostes que va resultar guanyadora en els Pressupostos Participatius de l’any passat, juntament amb la instal·lació d’una font a la pista poliesportiva, l’enderroc de l’estació transformadora de Can Lluent i la creació d’un itinerari saludable a la part baixa del poble. Els serveis tècnics municipals van redactar el projecte de pavimentació de la plaça Catalunya, que inclou també unes millores en el sistema d’embornals i en les zones d’aparcament i van valorar les obres en 18.550€ (IVA inclòs) Posteriorment, l’Ajuntament va requerir a tres empreses perquè presentessin el seu pressupost i finalment es van…

A concurs, 21 aparcaments de la plaça Constitució

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret avui a concurs 21 aparcaments que hi ha en el subsòl de la plaça Constitució. Les persones interessades en un d’aquests aparcaments tenen fins el 10 de maig per presentar la seva oferta. Poden presentar oferta per comprar un o més d’un d’aquests aparcaments (amb preus a partir de 6.602,62€ més IVA) o poden presentar oferta per fer un lloguer amb opció de compra a 3 o 5 anys (amb una quota a partir de 39,76€ més IVA al mes). En el cas que hi hagi més d’una persona licitant pel mateix aparcament, l’Ajuntament farà una ponderació seguint els següents criteris: Oferta econòmica: es valorarà com a màxim amb 15 punts. Oferta per la compra…

Surt a concurs el bar del Centre Cívic

Fins el 9 d’abril a les 14h podeu presentar la vostra proposta per fer-vos càrrec de la gestió del bar-restaurant del Centre Cívic de Palau-saverdera, que actualment no està funcionant per la renuncia que va presentar l’anterior concessionari. L’adjudicació es farà tenint en compte els següents criteris: Experiència en el sector de l’hostaleria: 12 punts Pla de revisió i manteniment de la instal·lació: 23 punts Servei de menjar per emportar: 10 punts Major cànon ofert: 5 punts Reparació o substitució de l’equipament que actualment hi ha en el local: 50 punts La concessió és per 7 anys prorrogables fins a un màxim de 10 i el preu base de licitació és de 7.260€ (iva inclòs). Podeu consultar aquí el Plec…

L’Ajuntament ven un solar al centre del poble

L’Ajuntament de Palau-saverdera posa a la venda un solar de titularitat municipal, on s’hi pot construir un habitatge, oficines o garatges particulars. El solar està situat al carrer Garrollà, per sota dels apartaments Can Macau, té 500 metres quadrats de superficie (225m2 de sostre) i surt a licitació per 93.476,26€ + IVA (21%). Podeu presentar les vostres ofertes de compra fins el 20 d’octubre. Per fer l’adjudicació, es valorarà les millores que feu en el preu de licitació, així com el projecte d’obra que presenteu. Trobareu aquí el Plec de Clàusules Administratives amb informació més detallada sobre el mecanisme d’adjudicació i les condicions urbanístiques que té aquest solar.