Ple a l’Ajuntament: 7 de maig (16h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extrordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà divendres 7 de maig de 2021, a les 16h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Assabentament de la comunicació del departament de Territori i Sostenibilitat, donant trasllat del decret del TSJC 2/2021, d’11 de gener, d’acceptació del desistiment de la part actora en el recurs contenciós administratiu 288/2012 interposat per urb. Bellavista SL contra l’aprovació definitiva del POUM. 2.- Assabentament del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 redactat per la intervenció de l’Ajuntament de Palau-saverdera. 3.- Assabentament dels…