Festes locals del 2022: 7 de febrer i 29 d’agost

Durant el Ple que es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Palau-saverdera els grups polítics representants al Consistori van acordar proposar a la Generalitat que les dues festes locals per a l’any 2022 siguin el 7 de febrer i el 29 d’agost. Durant la mateixa sessió es va donar compte del decret mitjançant el qual es va modificar el calendari de la junta de govern, que ara es reuneix el segon i el quart dimarts de cada mes, en comptes de fer-ho el segon i el quart dilluns, com s’havia acordat a l’inici de mandat. En matèria econòmica, es va donar compte de dos decrets, mitjançant els quals s’ha aprovat la modificació del pressupost número 13 i la modificació de…

Ple a l’Ajuntament: 22 de juliol (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 22 de juliol de 2021, a les 19h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de maig de 2021. 2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 15/07/2021, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2021. 3.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 15/07/2021, sobre morositat, corresponent al segon trimestre de 2021. 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia…