Moció d’Alternativa x Tothom sobre la tramitació de les modificacions de crèdit

En el Ple de 25 de març de 2021, el grup polític d’Alternativa x Tothom presenta una moció per demanar que les modificacions de pressupost se sotmetin a consideració de regidors i regidores de manera individualitzada i no englobades dins d’una sola proposta. La moció s’aprova amb els vots a favor d’Alternativa x Tothom i Junts per Palau.

Desmilitarització i responsabilitat social

L’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar en el Ple de 27 d’octubre de 2016, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i els vots en contra de CiU, una moció a favor de la desmilitarització de les comarques gironines. Amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament es compromet, entre altres coses, a: Fer totes les gestions necessàries per reclamar el traspàs a la Generalitat o als ajuntaments del patrimoni immobiliari militar que no es faci servir, per tal de destinar-lo a usos públics de caràcter civil. Rebutjar els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a institució a les desfilades militars i altres…