Justificació de la subvenció rebuda per les entitats del poble

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR000684 de 21/12/2022, es va resoldre la convocatòria de subvencions a les entitats del poble per les activitats dutes a terme durant el 2022. Si sou el representant d’alguna de les entitats subvencionades, teniu ara un mes, des de la recepció de la notificació del decret, per justificar la subvenció que us ha estat concedida. Aquest tràmit només es pot fer per internet. Heu d’omplir la instància genèrica, que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi el compte justificatiu que trobareu fent clic aquí.

Convocatòria de subvencions pel material acadèmic de l’ESO

Des d’avui fins el 16 de gener podeu presentar la vostra sol·licitud per beneficiar-vos de la subvenció que dona cada any l’Ajuntament per finançar la compra de material acadèmic obligatori de l’ESO. Els beneficiaris d’aquestes subvencions han de complir les següents condicions: Estar empadronats a Palau-saverdera i tenir la residència efectiva en el municipi al llarg del curs pel qual se sol·licita l’ajut. Estar matriculats en el curs pel qual es demana l’ajut. Haver utilitzat al llarg del curs el material acadèmic pels qual s’ha rebut una subvenció en la convocatòria anterior, de conformitat amb l’informe del centre educatiu. Poden fer la sol·licitud els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda…

Subvencions per a entitats del poble: últims dies per fer la sol·licitud

Divendres 16 de setembre és l’últim dia perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció de l’Ajuntament per finançar les activitats fetes durant el 2022. Si encara no heu fet la sol·licitud, tingueu en compte que aquest tràmit només es pot fer per internet. Cal omplir la instància genèrica que trobareu aquí i adjuntar-hi el formulari específic, que trobareu aquí. Per optar a la subvenció és indispensable que l’entitat estigui donada d’alta en el Registre Municipal d’Entitats. En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.500€. L’import de la subvenció es correspondrà amb el 100% del cost de funcionament de l’entitat, fins a un màxim de 500 euros per entitat. En cas…

Subvencions pels llibres de secundària 2021-2022

Com cada any, l’Ajuntament de Palau-saverdera dona una subvenció per a la compra de llibres de text a les famílies del poble que tinguin un fill/filla estudiant secundària. Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu de complir els següents requisits: Els alumnes han d’estar empadronats a Palau-saverdera. Han d’estar matriculats en un centre públic o concertat de Roses o rodalies i estar cursant algun curs de l’ESO. Heu de presentar el tiquet de compra i/o el resguard de l’ingrés efectuat en el cas que correspongui. L’Ajuntament ha reservat una partida de 3.000€ per fer front als pagaments i aquests diners es repartiran entre tots els sol·licitants, amb un import mínim de 42,85 euros per alumne, ampliable fins a un màxim de…

Ple a l’Ajuntament: 28 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 28 de novembre de 2019 (19h): 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2019. 2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 15 d’octubre de 2019. 3.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2019. 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 22/10/2019, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2019. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 22/10/2019, sobre seguiment del pla d’ajust,…

Acaba el taller de defensa personal femenina

El divendres 28 de juny va acabar el taller de defensa personal femenina organitzat per l’Ajuntament de Palau-saverdera. Durant tres mesos, les participants han pogut iniciar-se, de la mà del instructor (5è DAN) José Luis Garcia del Club Hapkido Figueres a vàries tècniques de defensa personal. El taller tenia com a objectiu proporcionar a les assistents tècniques senzilles de defensa personal davant de situacions d’agressió física o verbal, així com saber què fer per intentar evitar ser seleccionades com a víctimes. Aquest taller anava dirigit a dones de totes les edats i les sessions es van fer tots els divendres, de 20h a 21.30h, durant els mesos d’abril, maig i juny. Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les participants…

Subvencions pels llibres de l’ESO

Com cada any, l’Ajuntament de Palau-saverdera dona una subvenció per a la compra de llibres de text a les famílies del poble que tinguin un fill estudiant secundària, segons es va aprovar a la Junta de Govern Local del passat 27 de juliol. Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu de complir els següents requisits: Els alumnes han d’estar empadronats a Palau-saverdera. Han d’estar matriculats en un centre públic o concertat de Roses o rodalies i estar cursant algun curs de l’ESO. Heu de presentar el tiquet de compra i el resguard de l’ingrés efectuat en el cas que correspongui. L’Ajuntament ha reservat una partida de 3.000€ per fer front als pagaments i aquests diners es repartiran entre tots els sol·licitants, amb…

Avís de subvencions per a entitats del poble

De l’1 d’abril fins el 31 de maig estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats. Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. La documentació que cal presentar a l’Ajuntament, abans de la data assenyalada, és la següent: Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat) Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses) Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions Recordeu que podeu fer…

Tancaments eficients i vídeo turístic

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Palau-saverdera per canviar tots els tancaments de l’edifici on hi ha Correus, l’Aula de Música, l’espai de pintura i el dispensari mèdic. L’actuació s’ha dividit en dos procediments: el canvi dels tancaments de la planta baixa de l’edifici, on hi ha el dispensari mèdic, que s’ha adjudicat a Aluminios Viñales per 10.847,43€ (IVA inclòs); i el canvi dels tancaments de la primera planta, on hi ha Correus, l’espai de pintura i l’aula de Música, que també s’ha adjudicat a  Aluminios Viñales per 13.536,71€ (IVA inclòs) i que compta amb una subvenció de 3.732,37€ de la Diputació de Girona. En tots dos casos, donant compliment a una de les directrius que estableix…