Ple ordinari: 27 de juliol (19h)

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 27 de juliol de 2017, a les 19h: Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 27 d’abril de 2017. Assabentament del canvi de denominació del grup polític municipal de CiU. Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/04/2017, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/03/2017). Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2017. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre…

Sentència del TSJC que afecta el Sun Village

L’Ajuntament de Palau-saverdera fa pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el contenciós administratiu interposat per uns veïns que demanaven la nul·litat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el juliol del 2012. El recurs demanava al TSJC que declarés nul tot el POUM o, subsidiàriament, només la part que afecta a l’ordenació urbanística dels terrenys on hi ha el Sun Village. El TSJC rebutja la primera pretensió dels recurrents, però estima la segona. La sentència, que podeu consultar aquí, declara “nul·la de ple dret la regulació urbanística del sòl on hi ha el Sun Village” perquè les modificacions urbanístiques que es van aprovar amb el POUM del 2012 no estan…

Sun Village: hi ha acord amb la part demandant

Hi ha acord entre les parts per tal d’intentar evitar l’enderroc del Sun Village. L’Ajuntament ha arribat a una entesa amb la part que va presentar el recurs contenciós-adminstratiu contra l’acord de Ple de 13 de setembre de 2001, que va servir per donar la llicència d’obres per construir l’edifici. L’acord contempla que l’Ajuntament haurà de pagar 374.231,04 euros d’indemnització i 30.000 euros de costes judicials a la part recurrent i, com a contrapartida, les dues parts demanen ara al Tribunal Superior de Justícia que declari la impossibilitat d’execució de la sentència. En el cas que la sentència d’enderroc arribés a executar-se, hi hauria un bon nombre de famílies que perdria les seves propietats i l’Ajuntament hauria de pagar una…