Avui hi ha Ple a l’Ajuntament

By | 26 d'Octubre de 2016

El proper dijous 27 d’octubre, a  les 19h, hi ha sessió ordinària de Ple a l’Ajuntament de Palau-saverdera, amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió ordinària de Ple de 21 de juliol.

2.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió extraordinària de Ple de 26 de setembre.

3.- Assabentament de l’informe de Secretaria Intervenció del 25/07/2016 sobre el Període Mig de Pagament a Proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2016.

4.- Proposta d’Alcaldia Presidència per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau-saverdera per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

5.- Proposta d’Alcaldia Presidència d’aprovació de la Modificació 2/2016 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

6.- Proposta de l’Alcaldia Presidència relativa a la comunicació a Sehrs Food Area SL que no precedeix incrementar el preu de contracte de concessió del servei públic de menjador escolar de l’escola Martí Inglés, llar d’infants, casal i casalet.

7.- Proposta d’Alcaldia Presidència de ratificació del decret 256/2016 de 29 de setembre de 2016 en relació amb el recurs contenciós administratiu núm 241/2016 interposat per la lletrada Cristina Arrom Ribas, en nom i representació de Narcís Deusedas Berta.

8.- Proposta d’Alcaldia Presidència de compareixença al recurs contenciós administratiu 244/2016 interposat per la procuradora Elisenda Pascual Sala, en nom i representació de la Fundació Privada Família i Benestar Social.

9.- Proposta d’Alcaldia Presidència d’incoació d’expedient de revisió d’ofici per determinar si diversos acords adoptats pel Ple municipal podrien constituir actes administratius nuls de ple dret.

10.- Moció dels grups municipals Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom per unes comarques gironines desmilitaritzades.

11.- Moció dels grups municipals Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom per una administració socialment responsable.

12.- Assumptes urgents

13.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.