Destinats 162.828,07€ a reduir l’endeutament

By | 14 de Novembre de 2019

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha acordat destinar 162.828,07€ del superàvit del 2018 a amortitzar part dels préstecs que té la Corporació.

La mesura, que suposa la modificació número 11 del pressupost d’aquest any, es va aprovar inicialment en el ple de 26 de setembre de 2019 amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals.

Un cop superat el període d’exposició al públic, durant el qual no es van presentar al·legacions, la iniciativa va quedar aprovada definitivament el passat 30 d’octubre i es farà efectiva properament.

Una de les prioritats de l’equip de govern es reduir el nivell d’endeutament de l’Ajuntament, que ha anat baixant notablement en els darrers anys.

A final del 2015, l’Ajuntament tenia una ràtio legal d’endeutament (quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris) del 90,94%, el que suposava un deute viu de 1.706.559€

A final de l’any passat, tal com es desprèn de la liquidació del pressupost del 2018, la ràtio legal d’endeutament ja s’havia situat al 54,94% i el deute viu era de 984.107€.

Amb la darrera amortització de préstecs que s’ha fet, segons la previsió que es contempla en aquest moment, l’Ajuntament arribarà a final d’any amb una ràtio legal d’endeutament del 36,25% i un deute viu de 670.954€.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.