Dona’ns la teva opinió sobre els tràmits electrònics

By | 5 d'Abril de 2017

L’Ajuntament de Palau-saverdera aprovarà properament l’Ordenança municipal de Transparència i Administració electrònica, que té com a objectiu regular l’ús de mitjans electrònics en les vostres relacions amb l’Ajuntament i acotar una mica més els drets i deures que es deriven de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ja fa aproximadament un any que l’Ajuntament treballa amb un gestor d’expedients electrònics, la qual cosa ens ha permès potenciar l’ús de mecanismes d’adminstració electrònica dissenyats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com el taulell electrònic d’anuncis (e-tauler) i el sistema de noficicacions electròniques (e-notum), entre altres.

L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga els ajuntaments a endegar un procés de participació ciutadana cada vegada que es posa en marxa un procediment per aprovar una nova ordenança o reglament. Perquè volem donar compliment a aquest manament legal, i també perquè volem escoltar la vostra opinió abans de fer una primera aprovació de l’Ordenança municipal de Transparència i Administració electrònica, posem el següent formulari a la vostra disposició i us animem a contestar-lo.

Estudiarem la possibilitat d’incorporar les vostres aportacions al text de l’ordenança que, posteriorment, tal com s’ha fet sempre, s’aprovarà inicialment, se sotmetrà a informació pública perquè tothom pugui presentar-hi al·legacions i, finalment, es farà l’aprovació definitiva.

Podeu veure aquí el primer esborrany de l’Ordenança municipal de Transparència i Administració electrònica. És una adaptació de l’ordenança model facilitada pel consorci Localret.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.