Increment de les retribucions del personal

By | 30 de Juliol de 2018

Les retribucions del personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera s’incrementaran un 1,5%, tal com es va acordar per unanimitat en el Ple que es va celebrar la setmana passada. Amb la nòmina de juliol, els empleats públics ja percebran l’increment i també les quantitats endarrerides des del gener.

Aquest increment en les retribucions del personal està previst en la Llei de pressupostos de l’Estat i es pot aplicar només en aquells ajuntaments, com és el cas del de Palau-saverdera, que van tancar els pressupostos del 2017 amb superàvit.

En la mateixa sessió de Ple, i complint també amb el que marca la Llei de pressupostos de l’Estat, es va acordar modificar la jornada ordinària dels funcionaris de l’Ajuntament, que torna a ser de 35 hores setmanals, en comptes de les 37 hores i mitja actuals.

Es va donar compte al Ple del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors del segon Trimestre del 2018, de l’informe d’intervenció de l’execució del pressupost del segon trimestre del 2018 i de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust.

En el torn de precs i preguntes (que podeu veure a partir del minut 30 del vídeo de la sessió), els regidors del PDeCAT es van interessar per diversos temes d’actualitat.

Podeu consultar aquí tots els punts de l’ordre del dia que es van tractar a la sessió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.