L’Ajuntament comença l’any amb els pressupostos del 2019

By | 14 de Gener de 2020

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha començat l’any amb els pressupostos del 2019 prorrogats. L’equip de govern de Gent de Palau-AM ha fet dos intents per aprovar uns pressupostos nous pel 2020, però això no ha estat possible per manca de consens.

En el Ple de 26 de setembre, els dos grups que integren l’oposició, Junts per Palau i Alternativa x Tothom, que sumen cinc dels nou regidors que hi ha al Consistori, van tombar una primera proposta de pressupostos plantejada per l’equip de govern.

Dos mesos més tard, durant la sessió de 28 de novembre, els dos grups de l’oposició van tornar a votar en contra d’una segona proposta de pressupostos plantejada per l’equip de govern. D’aquesta manera, es va arribar a la situació que tenim actualment.

L’Ajuntament treballa ara amb una previsió de despeses pel 2020 que és la mateixa que es va fer a final del 2018, quan es van aprovar els pressupostos del 2019. Com que la situació actual no és la mateixa que llavors, això pot comportar dificultats importants.

Els pressupostos del 2019 no contenien algunes partides, com la que es va habilitar més tard per afrontar els pagaments del conveni del Sun Village o la de la gestió de la piscina, que ara són imprescindibles perquè l’Ajuntament compleixi els seus compromisos.

Per altra banda, moltes de les partides que integraven el pressupost del 2019 tenen ara una dotació insuficient per garantir la viabilitat econòmica d’alguns serveis públics com són l’assistència social que presta el Consell Comarcal o la gestió de la llar d’infants.


El cas dels serveis socials
Al març de l’any passat, el Consell Comarcal va comunicar a l’Ajuntament que la quota per pagar els Serveis Socials passava de 15.100€ a 21.268,42€ i es va haver de tramitar la corresponent modificació de pressupost per fer front a aquest increment.

Com que les modificacions de pressupost no són prorrogables (es prorroguen les partides, però no els canvis que es fan al llarg de l’any), i la quota d’aquesta prestació previsiblement serà de 21.970,28€ com a mínim per a aquest any, caldrà buscar alguna solució per assegurar la continuïtat del servei.

El cas de la llar d’infants
Un cas similar és el que afecta la llar d’infants. En el pressupost del 2019 es va preveure una aportació de diners públics de 51.000€ per fer viable econòmicament el servei.

A partir del balanç econòmic presentat a l’octubre per l’empresa concessionària, i molt lligat amb la davallada en el nombre d’usuaris, l’any passat es va fer evident la necessitat d’incrementar aquesta aportació.

En el darrer ple de l’any es va aprovar una modificació de pressupost de 21.865,61€ per incrementar l’aportació de diners públics per a la llar d’infants. Aquesta modificació, com la que afecta al cost dels serveis socials, tampoc queda recollida en els pressupostos amb els qual treballa actualment l’Ajuntament.

El cas de la piscina
Un tercer servei que necessita resoldre el seu finançament és el de la piscina. En els pressupostos de l’Ajuntament pel 2019 no hi havia partida per a la gestió de la piscina perquè les clàusules de la concessió en aquell moment no feien necessària aquesta aportació.

L’Ajuntament va rescindir el contracte a l’anterior gestor i el 22 de maig de l’any passat es va adjudicar un nou contracte a una nova concessionària. En aquest cas, el concessionari es va comprometre a assumir tots els costos de gestió del servei, a canvi d’una subvenció de l’Ajuntament, que va ser de 20.000€ per a la primera temporada.

Per tal de satisfer la subvenció, l’Ajuntament va haver de tramitar la corresponent modificació de crèdits en el pressupost del 2019.

El contracte de gestió de la piscina va vèncer el 30 d’octubre, però és prorrogable any a any, fins el 31 d’octubre del 2023. En el cas que s’apliqués una pròrroga aquest any, i tenint en compte que els pressupostos del 2019 no comptaven amb partida per a la gestió del servei, caldrà trobar la manera per poder satisfer els diners que fan viable la prestació.

Els pagaments del Sun Village
Una altra partida que no està contemplada en els pressupostos del 2020 és la que es va haver d’habilitar l’any passat, mitjançant la corresponent modificació de pressupost, per pagar 104.231,04€ a la part demandant del Sun Village.

En el moment que es va aprovar el pressupost del 2019, el litigi del Sun Village encara era viu i és per això que no es van preveure els 104.231,04€ que es van acabar pagant l’any passat i que, segons el conveni entre les parts, s’hauran de pagar anualment fins el 2022.

Altres partides que es van incrementar durant l’any passat i que ara han tornat a quedar ‘pelades’, sense aquests increments són: les retribucions dels empleats públics, les actualitzacions del servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria, el cost del contracte del servei d’enginyeria i el de l’assessor d’urbanisme, entre altres.

No es preveuen inversions
Igual que no són prorrogables les modificacions de pressupost, tampoc són prorrogables les partides destinades a finançar inversions. És per això que en el pressupost del 2019 el capítol d’inversions pujava a 175.048,25€ i en el pressupost prorrogat d’aquest any no hi ha dotació per a inversions.

Només es podran fer inversions de manera relativament àgil si arriben subvencions que les puguin finançar al 100%. En qualsevol altre cas, correspondrà a govern i oposició trobar una solució consensuada per poder-les finançar i, finalment, poder-les executar.

Els tres grups polítics del Consistori es poden posar d’acord en qualsevol moment per aprovar uns pressupostos nous de trinca per a aquest 2020 o bé s’hauran d’entendre i, per la via de les modificacions de crèdit, anar solucionant totes les dificultats que planteja la situació actual.

Trobareu aquí les partides que integren el pressupost prorrogat.

Trobareu aquí el quadre de les modificacions de crèdit que es van fer durant el 2019, que ara no estan contemplades a les partides del pressupost prorrogat.

2 thoughts on “L’Ajuntament comença l’any amb els pressupostos del 2019

 1. Josep Castellà Sala

  Jo diria a l’ oposició, prou de posar pals a les rodes si no voleu deixar trballar el equip de govern teniu una solució, presenteu una moció de censura, però explique bé a la gent la vostra venjança.

  Reply
 2. Alternativa x Tothom

  El grup Alternativa x tothom, com a grup municipal a l’oposició, pensa que:
  • La no aprovació dels pressupostos no és responsabilitat de l’oposició.
  • És competència de l’equip de govern el fet de trobar el consens necessari
  amb l’oposició per a poder aprovar els pressupostos.
  • Qui governa ha d’assumir la seva responsabilitat.
  • Es pot governar amb uns pressupostos prorrogats pactant modificacions del
  mateix pressupost prorrogat.

  Reply

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.