L’Ajuntament redueix l’endeutament

By | 30 d'Abril de 2018

L’equip de govern de Palau-saverdera va presentar dijous al Ple la liquidació del pressupost municipal del 2017 amb dues dades positives que reflecteixen, tal com va dir l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-Acord Municipal) “un sanejament molt important de les finances de l’Ajuntament”.

El deute viu de l’Ajuntament ha passat d’1.706.559€ a final del 2015 a 1.300.202€ a final del 2017 i la ràtio d’endeutament (el quocient entre els ingressos ordinaris i l’endeutament) ha passat, en aquest mateix període, de 90,94% a 66,77%.

 Data liquidació pressupost Deute viu Ràtio endeutament
31/12/2015 1.706.559€ 90,94%
31/12/2016 1.494.736 79,14%
31/12/2017 1.300.202 66,77%

La reducció del nivell de l’endeutament era un dels principals objectius d’aquest mandat i és per aquesta raó que els membres dels dos grups que integren l’equip de govern, Gent de Palau i Alternativa per Tothom, estan molt satisfets amb els resultats obtinguts.

En la mateixa sessió de Ple, i per unanimitat dels regidors, es va acordar integrar la biblioteca dins de la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) de la Diputació de Girona i es va aprovar inicialment el reglament d’accés i funcionament d’aquest equipament.

El fet d’estar integrats dins de la xarxa de lectura de la Diputació permetrà, entre altres coses, tenir accés al fons documental d’altres biblioteques del territori, sense necessitat de moure’s de Palau i poder obtenir en préstec tots els documents que estiguin disponibles en el seu catàleg.

El Ple també va prendre coneixement de la renuncia al càrrec de regidor de Lluís Mont i Carreras (PDeCAT), que actualment estava a l’oposició però que havia format part de l’equip de govern de CiU durant dos mandats, des del 2007 fins al 2011 i des del 2011 al 2015.

Amb els vots a favor de l’equip de govern i amb les abstencions del PDeCAT es va aprovar obrir un expedient informatiu per determinar si FCC compleix dues obligacions que estan establertes en el contracte de recollida d’escombraires, neteja viària i gestió de la deixalleria i també es va aprovar, amb els mateixos vots a favor i amb les mateixes abstencions, sol·licitar a Orió Eduserveis SL, empresa que gestiona la llar d’infants, que acrediti que la dotació de professionals d’aquest equipament compleix amb les ràtios legals i que, en cas negatiu,  proposi a la Junta de Govern les modificacions que caldria fer en el nombre d’alumnes i/o en la plantilla, per tal ajustar el nombre de professionals, l’oferta de places i l’aportació econòmica municipal pel proper curs escolar.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes (a partir del moment 1:13:55 del vídeo), que els regidors del PDeCAT van aprofitar pe interessar-se per:

  • Les obres d’adequació del teulat de la Cooperativa.
  • Les obres que s’estan fent actualment al bar de la piscina.
  • El procés de venda d’un solar municipal, que no s’ha pogut portar a terme.
  • El contenciós amb un particular per la qualificació que el POUM dona als seus terrenys.
  • Una acumulació d’aigua al rec del cementiri.
  • El control de les construccions il·legals que hi ha a la part baixa del terme.
  • El temps que triga l’Ajuntament a respondre les sol·licituds que fan els veïns.
  • Unes declaracions que fan referència al personal de l’Ajuntament.

Podeu fer clic aquí si voleu veure l’enregistrament íntegre del Ple en vídeo.

Trobareu aquí totes les propostes que van formar part de l’ordre del dia: Ple ordinari de 26 d’abril de 2018.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.