Ple a l’Ajuntament: 21 de desembre 2018

By | 19 de Desembre de 2018

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el divendres 21 de desembre (19h):

 1. Assabentament del decret núm. 2018DECR000366, de 22 d’octubre, d’aprovació de l’expedient 2018-13 de modificació de crèdits al pressupost municipal.
 2. Assabentament del decret núm. 2018DECR000391, de 13 de novembre, d’aprovació de l’expedient 2018-15 de modificació de crèdits al pressupost municipal.
 3. Assabentament del decret de l’alcaldia 2018DECR000401 de 22 de novembre, de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 4. Assabentament del decret núm. 2018DECR000409, de 28 de novembre, de nomenament interí personal funcionari.
 5. Proposta de l’alcaldia, de ratificació del decret 2018DECR000380, de 6 de novembre de 2018, d’adhesió a la iniciativa “L’Audàcia en el nom de la humanitat.
 6. Proposta de l’alcaldia, d’adhesió al conveni-tipus no presencial sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de padrons d’habitants de municipis de la província de Girona.
 7. Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “conveni de delegació de de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments inicialment interessats, per a la realització del programa de treball i formació Alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà”, del “conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments inicialment interessats per a la realització del programa de treball i formació Alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà”, i d’adhesió als “principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis”.
 8. Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del conveni de de reconeixement, transmissió, segregació i inscripció registral a favor de l’Ajuntament , de la parcel·la 26, polígon 9 del cadastre de rústica, on hi ha la depuradora municipal.
 9. Proposta de l’alcaldia, de comunicació de la data de finalització de la vigència del contracte de gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i explotació del bar-restaurant i zona d’esbarjo, i d’incoació d’un procediment d’imposició de penalitats.
 10. Proposta de l’alcaldia, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, per a l’exercici 2019 pel que fa als següents llocs de treball: auxiliar administratiu/va agutzil, auxiliar dispensari mèdic, administratiu/va de l’àrea de governació.
 11. Moció per a l’adhesió al pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.