Ple a l’Ajuntament: 24 de gener de 2019

By | 23 de Gener de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 24 de gener (19h):

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2018.
 2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 de novembre de 2018.
 3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2018.
 4. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/01/2019, sobre morositat, corresponent a l’exercici 2018 (presentació el 4rt trimestre de 2018)
 5. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/01/2019, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2018.
 6. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 21/01/2019, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2018.
 7. Assabentament del decret núm. 2018DECR000435, de 19 de desembre, d’aprovació de l’expedient 2018-16 de modificació de crèdits al pressupost municipal.
 8. Assabentament del decret núm. 2018 DECR 000438, de 21 de desembre, d’aprovació de l’expedient 2018-17 de modificació de crèdits al pressupost municipal.
 9. Proposta de l’alcaldia-presidència, de resolució de la discrepància sobre la competència i aspectes formals, del conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau-saverdera, i d’aprovació i signatura de l’esmentat conveni.
 10. Proposta de l’alcaldia, de formulació de la proposta de resolució de l’expedient informatiu incoat en relació al contracte de gestió del servei de recollida d’escombraries, neteja viària i servei de deixalleria.
 11. Assumptes urgents
 12. Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.