Ple a l’Ajuntament: 26 de març (19h)

By | 23 de Març de 2020

Aquesta és l’ordre del dia del Ple que es farà dijous 26 de març a les 19h a l’Ajuntament de Palau-saverdera.

En compliment amb el Decret Llei 7/2020, la sessió se celebrarà a distància. Els regidors no es trobaran físicament a la sala de plens i, com a conseqüència d’això, no hi haurà possibilitat d’assistir a la sessió presencialment en qualitat de públic. No obstant això, per tal de garantir el caràcter públic de la reunió, la sessió serà gravada i penjada a la web municipal (www.palau-saverdera.cat)

Consulteu aquí el decret de la convocatòria i aquí la resolució d’alcaldia que decreta que els punts a tractar no són ajornables.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 23 de gener de 2020.
2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 28/01/2020, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2019.
3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 28/01/2020, sobre morositat, corresponent a l’exercici 2019 (presentacio el 4rt trimestre de 2019)
4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 30/01/2020, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2019 (acumulat fins 31/12/2019).
5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 30/01/2020, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2019.
6.- Assabentament de la sentència núm. 333, de 30 de gener de 2020, del tribunal superior de justícia de Catalunya, tenint per desistits diversos reclamants de responsabilitat patrimonial i desestimant el recurs interposat per un altre (Sun Village).
7.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 187/2019, de 3 de desembre de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant acabat el recurs 569/2009 (Sun Village)
8.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 233/2019, de 10 de desembre 2019, del jutjat contenciós administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat del recurs 572/2009 (Sun Village)
9.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 234/2019, de 10 de desembre 2019, del jutjat contenciós administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat del recurs 563/2009 (Sun Village)
10.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 235/2019, de 10 de desembre 2019, del jutjat contenciós administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat del recurs 573/2009 (Sun Village)
11.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 236/2019, de 10 de desembre de 2019, del jutjat contenciós administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat del recurs 562/2009 (Sun Village)
12.- Assabentament de la sentència 34/2020, de 10 de gener de 2020, del Tribunal superior de justícia de Catalunya, anul·lant l’acord de la junta de govern, de 27 de maig de 2016 d’aprovació de la quota de 113 € de l’AMI per a l’any 2016.
13.- Assabentament de la sentència 76/2019, de 30 de desembre de 2019, del Tribunal superior de justícia de Catalunya, anul·lant l’acord de la junta de govern, de 3 d’abril de 2017 d’aprovació de la quota de 113 € de l’AMI per a l’any 2017.
14.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’assabentament de la resolució de la Direcció General d’Administració Local on es desestima el requeriment formulat per l’Ajuntament en el replantejament de la delimitació entre els municipis de la Selva de mar i de Palau-saverdera.
15.- Assabentament de l’informe anual de la intervenció municipal sobre objeccions formulades durant l’exercici 2019, de l’informe d’intervenció d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, i del decret de l’alcaldia 2020DECR000071, de 26 de febrer d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019.
16.- Assabentament del decret núm. 2020DECR000080, de 3 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-02.
17.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l’exercici 2020, i d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2020-03
18.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-04, (expedient x2020000160) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
19.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-05, (expedient x2020000161) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
20.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-06, (expedient x2020000162) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
21.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-07 (expedient x2020000163) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
22.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-08 (expedient x2020000164) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
23.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-09 (expedient x2020000165) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
24.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-10 (expedient x2020000166) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
25.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-11 (expedient x2020000167) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
26.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-12 (expedient x2020000168) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
27.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-13 (expedient x2020000169) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
28.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-14 (expedient x2020000170) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
29.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-15 (expedient x2020000171) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
30.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-16 (expedient x2020000172) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
31.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-17 (expedient x2020000173) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
32.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-19 (expedient x2020000344) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
33.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-20 (expedient x2020000357) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
34.- Proposta de l’alcaldia, de pròrroga del contracte de concessió del servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo.
35.- Proposta de l’alcaldia, de modificació de la valoració de la fitxa 3.1.9 de l’inventari general corresponent a la parcel·la 10 de l’UA 6 i d’aprovació de l’alienació de seva alienació.
36.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la xarxa local de municipis gironins de la Diputació de Girona consistent en assistència comptable per a la gestió integral del patrimoni (GPA) – modalitat asp.
37.- Assumptes urgents
38.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.