Ple a l’Ajuntament: 28 de juny

By | 25 de Juny de 2018

Dijous 28 de juny, a les 19.00h, hi ha Ple a l’Ajuntament de Palau-saverdera amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- Presa de possessió del sr. August Imbert Gelada com a regidor municipal

2.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del consorci Localret

3.- Proposta d’alcaldia presidència per a la ratificació de les bonificacions atorgades a favor de les llicències urbanístiques de construccions, instal.lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat municipal

4.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’acceptació d’una bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa de la llicència urbanística per la construcció de la torre per la nidificació del xoriguer petit

5.- Proposta de l’alcaldia-presidència, sobre el compliment de la sentència 54/2018, de 13 de març, del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona, dictada en el procediment ordinari 244/2016 i d’incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial

6.- Proposta de l’alcaldia presidencia, d’aprovacio inicial de l’expedient de modificació de crèdits 04/2018.

7.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió al conveni marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d’animals de l’Alt Empordà i d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2018

8.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de credits 06/2018.

9.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’aprovació inicial de la modificació del pressupost 7/2018, mitjançant crèdits extraordinaris, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017)

10.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 08/2018.

11.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la modificació puntual número 1 “esmena d’errors materials i gràfics” del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera

12.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la modificació puntual número 2 “ajustos de la normativa i del plànol d’ordenació” del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.