Ple extraordinari: 9 de març (19h)

By | 8 de Març de 2017

Dijous 9 de març, a les 19h, hi ha sessió extraordinària de Ple a l’Ajuntament de Palau-saverdera. Podeu consultar a continuació els punts que formen part de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a la consideració dels regidors:

1.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 23/01/2017, sobre morositat, corresponent a l’exercici 2016 (presentació el 4rt trimestre de 2016)

2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 23/01/2017, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2016.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 30/01/2017, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i estabilitat financera corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2016 (acumulat fins 31/12/2016)

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 24/01/2017, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2016.

5.- Assabentament de l’aprovació de l’expedient de traspàs a l’Ajuntament de Palau-saverdera per part de la Generalitat de Catalunya, de la titularitat del tram de la carretera gi-610z, entre el pk 4+340 i el pk 5+022.

6.- Assabentament del decret de l’alcaldia 39/2017 de 22 de febrer, de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor de la comunitat de propietaris de l’edifici plaça Constitució s/n.

7.- Assabentament del decret de l’alcaldia 40/2017 de 23 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016.

8.- Assabentament del decret núm. 50/2017, de 6 de març, d’aprovació de l’expedient 2/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.

9.- Proposta de l’alcaldia presidencia, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 03/2017.

10.- Assabentament de la sentència num. 91/17 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, dictada en el recurs ordinari 305/2012.

11.- Assabentament de la sentència num. 39/17 del jutjat contenciós administratiu 1 Girona, dictada en el recurs 421/2016 (procediment abreujat).

12.- Proposta de l’alcaldia, d’imposició d’una sanció a l’empresa adjudicatària del servei de menjador escolar a l’escola Martí Inglés.

13.- Autoritzacio de la cessió de contracte de la gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo, en la modalitat de concessió.

14.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi de Palau-saverdera.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.