Ple ordinari: 27 de juliol (19h)

By | 24 de Juliol de 2017

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 27 de juliol de 2017, a les 19h:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 27 d’abril de 2017.
 2. Assabentament del canvi de denominació del grup polític municipal de CiU.
 3. Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/04/2017, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/03/2017).
 4. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2017.
 5. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2017.
 6. Assabentament del decret núm. 2017DECR000116, de 25 d’abril, d’aprovació de l’expedient 04/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
 7. Assabentament del decret núm. 2017DECR000115, de 25 d’abril, d’aprovació de l’expedient 05/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
 8. Assabentament del decret núm. 2017DECR000193, de 19 de juny, d’aprovació de l’expedient 07/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
 9. Assabentament del decret núm. 2017DECR000195, de 19 de juny, d’aprovació de l’expedient 08/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
 10. Assabentament del decret núm. 2017DECR000217, de 12 de juliol, d’aprovació de l’expedient 10/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
 11. Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 06/2017.
 12. Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2017.
 13. Proposta de l’alcaldia de desestimació del recurs de reposició interposat per Serhs Food Àrea SL, contra l’acord plenari del dia 9 de març de 2017, d’imposició d’una sanció pel servei de menjador escolar a l’escola Martí Inglés.
 14. Proposta de l’alcaldia d’imposició d’una sanció a l’empresa adjudicatària del servei de menjador escolar a l’escola Martí Inglés, Serhs Food Àrea SL.
 15. Proposta de l’alcaldia d’arxiu del procediment expedient x2017000261 per a l’establiment de penalitats pel contracte del servei de menjador escolar a l’escola Martí Inglés seguit contra Serhs Food Àrea SL.
 16. Proposta de l’alcaldia d’arxiu del procediment expedient x2017000262 per a l’establiment de penalitats pel contracte del servei de menador escolar a l’escola Martí Inglés seguit contra Serhs Food Àrea SL.
 17. Proposta de l’alcaldia d’arxiu del procediment expedient x2017000288 per a l’establiment de penalitats pel contracte del servei de menjador escolar a l’escola Martí Inglés seguit contra Serhs Food Àrea SL.
 18. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del coeficient de revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2017.
 19. Proposta de l’alcaldia d’adhesió als acords marc del servei de d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
 20. Proposta al departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2018.
 21. Proposta de l’alcaldia-presidència de ratificació del decret núm. 2017DECR000212, de 5 de juliol, d’interposició d’un recurs de cassació contra la sentència 277, de 17/05/2017, del TSJC.
 22. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del conveni d’ús entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i la Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera SCCL, per la restauració i conservació d’edificis de valor patrimonial i cultural.
 23. Proposta de l’alcaldia de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Josep Maria Najes Querol.
 24. Assumptes urgents.
 25. Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.