Reducció de 109€ de la taxa d’escombraries

By | 11 d'Octubre de 2017

La modificació d’ordenances fiscals per a l’any que ve, aprovada inicialment per Ple del passat 28 de setembre, contempla una notable reducció de la Taxa de recollida d’escombraries (Ordenança Fiscal número 11), que passa, en el cas dels habitatges, dels 236,88€ als 127,93€ anuals.

Actualment, la taxa d’escombraries que s’aplica als habitatges és de 236,88€;  però l’any que ve, si la proposta inicial de modificació d’ordenances esdevé definitiva sense rebre al·legacions en aquest punt, aquesta taxa serà de 127,93€, fet que suposa una reducció del 46%.

D’aquesta manera, cada vegada que al titular d’un habitatge li arribi la factura de l’aigua, és a dir, quatre vegades l’any (primer, segon, tercer i quart trimestre) aquesta persona notarà una reducció de 27,23€, que corresponen a la part proporcional de la disminució anual prevista per aquest concepte.

La reducció de la taxa d’escombraries afecta tots els habitatges del poble, amb l’import anteriorment assenyalat.

Per determinar la variació de la taxa d’escombraries per a les activitats econòmiques del poble i pels habitatges en construcció, s’ha agafat com a base la reducció que s’aplica als habitatges i s’ha ponderat en funció de la quantitat de residus que es generen en cada cas.

Segons els diferents epígrafs previstos a l’ordenança, la taxa d’escombraries presenta les variacions que podeu consultar a la taula següent:

TARIFES VIGENTS/€ TARIFES PROPOSADES/€
HABITATGES 236,88 127,93
HABITATGES EN CONSTRUCCIÓ 265,72 115,14
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC 236,88 255,86
TALLERS 356,25 255,86
INDÚSTRIES D’ALIMENTACIÓ 435,43 383,79
RESTAURANTS 1.074,90 639,65
BARS SENSE MENJADOR 498,93 255,86
ENTITATS BANCÀRIES 786,08 255,86
PERRUQUERIES 135,35 115,14
RESIDÈNCIES 1.074,90 895,51
FARMÀCIES 135,35 115,14
HOTELS 1.074,90 639,65
SUPERMERCATS 869,73 639,65
CELLERS I TRULLS 342,42 383,79
BOTIGUES D’ALIMENTACIÓ 388,19 319,83
OFICINES IMMOBILIÀRIES 135,35 115,14
MAGATZEMS INDUSTRIAL I AGRICOLA 252,07 0
HÍPIQUES 135,35 140,72
ACTIVITATS NO CLASSIFICADES 0 115,14

La taxa de jardins també presenta reduccions importants, amb els diferents imports que podeu veure a la taula següent, en funció dels metres quadrats:

Tarifa número: Tram de m2 de jardí TARIFES VIGENTS/€ PROPOSTA TARIFES/€
1 De 1 a 50 m2 2,86 1,66
2 de 51 a 100 m2 5,72 3,32
3 de 101 a 200 m2 11,44 6,64
4 de 201 a 300 m2 22,88 13,27
5 de 301 a 400 m2 34,32 19,91
6 de 401 a 500 m2 45,76 26,55
7 de 501 a 600 m2 57,2 33,19
8 de 601 a 700 m2 68,64 39,82
9 de 701 a 800 m2 80,08 46,46
10 de 801 a 900 m2 91,52 53,1
11 de 901 a 1000 m2 102,96 59,74
12 de 1001 a 1100 m2 114,4 66,37
13 de 1101 a 1200 m2 125,84 73,01
14 de 1201 a 1300 m2 137,28 79,65
15 de 1301 a 1400 m2 148,72 86,29
16 de 1401 a 1500 m2 160,16 92,92
17 de 1501 a 1600 m2 171,6 99,56
18 de 1601 a 1700 m2 183,04 106,2
19 de 1701 a 1800 m2 194,48 112,84
20 de 1801 a 1900 m2 205,92 119,47
21 de 1901 a 2000 m2 217,36 126,11
22 de 2001 a 2100 m2 228,8 132,75
23 de 2101 a 2300 m2 240,24 139,39
24 de 2301 a 2500 m2 263,12 152,66
25 de 2501 a 2700 m2 286 165,94
26 de 2701 a 2900 m2 308,88 179,21
27 de 2901 a 3100 m2 331,76 192,49
28 de 3101 a 4000 m2 354,64 205,76
29 de 4001 a 5000 m2 457,6 265,5
30 més de 5001 m2 572 331,87

Al marge d’aquests canvis en la taxa d’escombraries i la taxa de jardins, la proposta de modificació de tributs que planteja l’equip de govern també preveu un increment de la taxa per obtenir la llicència d’obres menors, regulada a l’Ordenança Fiscal número 10, que passa de 25€ a 50€.

També hi ha modificacions previstes a l’Ordenança Fiscal número 8, que regula la Taxa per a la realització d’activitats jurídico administratives de competència local; a l’Ordenança Fiscal número 9, que regula la Taxa per a obtenir la llicència d’obertura d’establiments i a l’Ordenança Fiscal número 17, que afecta l’ús d’equipaments públics municipals.

L’expedient de modificació d’Ordenances Fiscals es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa x Tothom) i amb l’abstenció dels regidors de PDeCAT, que estan estudiant el document per decidir si presenten o no al·legacions.

L’expedient es troba en fase d’exposició al públic perquè el pugueu consultar amb detall i presentar-hi també al·legacions, en el cas que ho considereu oportú. Feu clic aquí per accedir-hi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.