Sentència del TSJC que afecta el Sun Village

By | 6 de Juny de 2017

L’Ajuntament de Palau-saverdera fa pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el contenciós administratiu interposat per uns veïns que demanaven la nul·litat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el juliol del 2012.

El recurs demanava al TSJC que declarés nul tot el POUM o, subsidiàriament, només la part que afecta a l’ordenació urbanística dels terrenys on hi ha el Sun Village. El TSJC rebutja la primera pretensió dels recurrents, però estima la segona.

La sentència, que podeu consultar aquí, declara “nul·la de ple dret la regulació urbanística del sòl on hi ha el Sun Village” perquè les modificacions urbanístiques que es van aprovar amb el POUM del 2012 no estan motivades, segons el parer dels magistrats, i persegueixen “la finalitat d’impedir el compliment d’una sentència ferma”.

Quan es va donar la llicència d’obres per construir el Sun Village, un edifici amb 38 apartaments on hi viuen diverses famílies, els terrenys estaven qualificats com a zona “d’equipament hoteler per a ús hoteler, comercial i residencial”. Una sentència del TSJC de 15 de setembre de 2006 (758/2006) va declarar nul l’acord de ple mitjançant el qual es va concedir la llicència d’obres i va ordenar l’enderroc de l’edifici perquè el seu ús d’habitatge no s’adaptava a la normativa. L’Ajuntament va iniciar després la tramitació del POUM, aprovat per Urbanisme l’estiu del 2012, que va qualificar aquests terrenys com a zona d’habitatges plurifamiliars.

La sentència del TSJC que s’ha fet pública ara demana a l’Ajuntament que doni la qualificació urbanística que correspon als terrenys on està ubicat el Sun Village i que aquesta nova qualificació sigui respectuosa amb el que estableix la sentència del 15 de setembre del 2006.

L’equip de govern de Palau-saverdera (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) vol manifestar que “malgrat que hi ha hagut manifestacions sense fonament que en algun moment han donat per conclòs el tema, el litigi del Sun Village encara no està resolt”.

És cert que l’Ajuntament va arribar a un acord econòmic amb la part demandant (conveni signat el 23 de desembre de 2015) per demanar conjuntament al tribunal la impossibilitat d’execució de la sentència, però tal com es va dir quan es va fer públic l’acord, i com l’equip de govern vol remarcar ara, “cal mantenir la prudència i la cautela” perquè l’edifici està afectat per una sentència ferma d’enderroc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.