Suspensió de llicències en el sector SUD-3

By | 2 d'Abril de 2019

El Ple de l’Ajuntament va acordar ahir, amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau i Alternativa per Tothom) i les abstencions del PDeCAT, una suspensió de llicències urbanístiques pel termini d’un any en el sector SUD-3 (marcat amb taronja a la foto).

En aquest sector, que el POUM qualifica com a sòl urbanitzable per a ús residencial, l’Ajuntament estava tramitant un Pla Parcial de desenvolupament urbanístic, a petició d’un promotor.

El passat 19 de març, un dels veïns que té terrenys en el SUD-3 va demanar a l’Ajuntament una suspensió de llicències i que s’estudiés la possibilitat de fer una modificació del POUM per tal que els terrenys siguin qualificats com a no urbanitzables.

L’Ajuntament, donant resposta a la sol·licitud d’aquest veí, ha acordat aprovar la suspensió de llicències i aprofitar el moment per encarregar un estudi tècnic que ha de determinar si és procedent o no modificar el planejament.

En la mateixa sessió es va acordar continuar amb la tramitació de la modificació del POUM número 1 i començar a tramitar una nova modificació de POUM, que seria la número 3, que afecta uns terrenys que hi ha per sota de la urbanització de Bellavista (trobareu aquí més informació).

Per unanimitat dels assistents es va aprovar inicialment la derogació del Reglament d’Honors i Distincions perquè ha quedat obsolet i la derogació del Reglament de menjador escolar perquè aquest servei ja no el presta l’Ajuntament, sinó que depèn del Consell Comarcal.

En un altre punt de l’ordre del dia es va acordar tancar l’expedient informatiu que l’Ajuntament havia obert a FCC per uns serveis no prestats durant els anys 2015, 2016 i 2017, després que l’empresa ha acceptat pagar 9.013,99€ com a compensació per aquest fet.

També es va donar compte dels informes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que detecten irregularitats administratives en 7 de 8 contractes que l’Ajuntament va fer l’any 2014, quan Narcís Deusedas era l’alcalde.

Són contractes que es van tirar endavant amb informes desfavorables de la secretària-interventora perquè es van fer sense disposar de la corresponent partida pressupostària i, en alguns casos, sense seguir el procediment administratiu previst a la Llei de Contractes.

L’Ajuntament ha de decidir ara si els declara nuls de ple dret i si exigeix responsabilitats a l’exalcalde.

Feu clic aquí si voleu veure l’enregistrament íntegre de la sessió.

Feu clic aquí per veure tots els punts de l’ordre del dia i les propostes debatudes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.