Adjudicat el projecte de millora del camí ral

By | 15 d'Abril de 2019

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha adjudicat, mitjançant decret d’alcaldia de 5 d’abril de 2019, el projecte d’arranjament del camí ral a l’empresa Rubau Tarrés SAU per import de 43.980,80€ més 9.235,97€ d’IVA.

Les obres, que començaran previsiblement després de Setmana Santa, serviran per condicionar el ferm, crear cunetes i fer millores als encreuaments amb les carreteres que travessa aquest camí.

Com a actuació complementària, es posaran esquenes d’ase, daus de formigó al costat del camí a l’encreuament amb els recs, tubs de desguàs i senyals de stop a les interseccions amb carreteres.

Aquesta actuació complementària, que sorgeix a partir de les esmenes plantejades al projecte inicial per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, el parc natural dels Aiguamolls i la Diputació de Girona, té un cost de 3.408,95€ més 715,88€, que assumirà l’Ajuntament.

L’obra es va licitar durant el mes de desembre de l’any passat i només es va presentar l’oferta de l’empresa que ha resultat ser l’adjudicatària, però la tramitació s’ha allargat més del previst perquè s’han hagut d’incorporar al projecte les esmenes indicades en el paràgraf anterior.

L’empresa Oceans Enginyeria Civil SL s’ha encarregat de la redacció del projecte per 5.132,82€ (iva inclòs) i també es farà càrrec de la direcció de les obres per 6.176,52€ (iva inclòs).

Podeu consultar aquí el projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.