Aprovat inicialment el pressupost del 2019

By | 4 d'Octubre de 2018

L’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar inicialment en el Ple del passat 27 de setembre el pressupost municipal per a l’any que ve, que puja a 1.750.042,33€. Els comptes es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa x Tothom) i amb les abstencions dels tres regidors del PDeCAT presents a la sala.

S’incrementa notablement la dotació del capítol d’inversions, que passa dels 71.625€ que hi havia en el pressupost del 2018 a 175.048,25€. Amb aquests diners, l’equip de govern preveu construir una sala polivalent al camp de futbol (65.800€), executar els projectes que resultin guanyadors dels Pressupostos Participatius 2019 (40.000€) i condicionar l’espai de Can Lluent (32.500€). També es contemplen inversions de menor quantia com la instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents punts del poble (13.500€), millores a diverses infraestructures (12.000€), adquisició de patrimoni (8.000€) i compra de mobiliari (2.000€) i material informàtic (1.248,25€).

Es redueix 64.990,44€ el capítol dedicat a despeses en béns corrents i serveis, que queda en 886.399,70€. Segons va explicar durant el Ple el regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa x Tothom), aquesta reducció s’explica per diversos factors: per un costat ja es nota la despesa que s’ha fet en manteniment d’equipaments municipals durant l’any passat i l’any en curs (i, per tant, ja hi ha moltes instal·lacions públiques que estarien posades al dia) i per altra banda, cal tenir en compte també una reducció en el cost del servei de jardineria i d’enllumenat públic per a l’any que ve.

La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que demana a l’Ajuntament que torni a qualificar els terrenys de l’edifici Sun Village de la mateixa manera com estaven quan es va dictar la sentència d’enderroc deixa pràcticament sense base jurídica la sol·licitud d’impossibilitat legal presentada per l’Ajuntament i la part demandant i, per tant, s’eliminen del capítol IV de despeses (Transferència corrents) els 104.231,4€ que estaven previstos com a indemnització a la part demandant (veure aquí el conveni), en el cas que el tribunal acceptés que no es podia executar la sentència per raons legals.

Per contra, segons va explicar Colomer, la situació financera de l’Ajuntament cada cop és millor, la qual cosa facilitaria la possibilitat d’accedir a un nou crèdit, en el cas que el litigi del Sun Village no tingui el desenllaç desitjat i s’hagi d’indemnitzar els propietaris. Durant l’any que ve l’Ajuntament no té previst recórrer a cap crèdit per finançar les inversions (totes es pagaran amb recursos propis), destinarà 143.351,61€ (capítol 9 de despeses) a amortitzar crèdits que ja estan concedits i la despesa financera (el que paga l’Ajuntament en concepte d’interessos per préstecs ja concedits) també baixa com a conseqüència de les amortitzacions fetes en exercicis anteriors.

Previsiblement, segons va explicar el regidor d’Economia, “acabarem el 2018 amb un deute viu de 984.106,80€”, la qual cosa suposa una ràtio d’endeutament (el quocient entre els ingressos ordinaris i l’endeutament) “de 55,95% i, si no hi ha cancel·lacions anticipades, acabarem el 2019 amb un deute viu de 840.755,19€ i amb un percentatge d’endeutament del 47,50%”.

En la mateixa sessió de Ple es va aprovar inicialment la modificació de dues ordenances fiscals: la que fa referència a l’IBI i la que fa referència  l’impost de vehicles. El tipus de gravamen que s’aplica als béns de naturalesa urbana passa del 0,751% actual al 0,716% i s’apliquen bonificacions del 50 i del 30%, respectivament, pels vehicles que obtinguin el distintius ‘zero emissions’ i ‘ECO’ de la Direcció General de Trànsit.

Segons va explicar Colomer, responent una pregunta del PDeCAT, la modificació a la baixa del gravamen que afecta els immobles urbans servirà per compensar la pujada que ve donada cada any des del govern de l’Estat, de manera que els veïns del poble pagaran l’any que ve el mateix import d’IBI que han pagat aquest any. Deixant a banda aquesta modificació de l’IBi i les bonificacions per a vehicles no contaminants, l’Ajuntament preveu congelar taxes i impostos municipals per a l’any que ve, de manera que no s’incrementa la pressió recaptatòria. Com a mostra, l’Ajuntament preveu ingressar 5.213,1€ menys que l’any passat per la via d’impostos directes (IBI, Impost de Vehicles, IAE i plusvàlues).

La proposta de pressupostos i la proposta de modificació d’ordenances fiscals s’exposaran al públic properament per tal que pugueu presentar-hi al·legacions.

Trobareu aquí el vídeo del Ple

Trobareu aquí totes les propostes que es van debatre durant la sessió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.