Ple ordinari: 27 d’abril (19h)

By | 27 d'Abril de 2017

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinària de 27 d’abril de 2017, a les 19h:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària de 26 de gener de 2017.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària de 9 de març de 2017.

3.- Assabentament del decret 59/2017 de 9 de març, d’aprovació del marc pressupostari a mig termini (2018-2020).

4.- Assabentament del decret d’alcaldia 2017DECR000099 d’11 d’abril de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor del Registre de la Propietat de Figueres.

5.- Proposta d’alcaldia d’atorgament del reconeixement de la distinció ‘Escut solapa d’or’ al sr. Felip Cortada Castanyer per haver ostentat el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Palau-saverdera durant 27 anys.

6.- Proposta d’alcaldia d’aprovació de la modificació 1/2017 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

7.- Proposta d’alcaldia d’aprovació de la modificació 2/2017 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

8.- Proposta d’alcaldia d’aprovació de la modificació 3/2017 de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

9.- Proposta d’alcaldia d’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica.

10.- Proposta d’alcaldia d’arxiu de l’expedient de revisió d’ofici incoat per a declarar la nul·litat de diversos acords plenaris i ordre de pagament, relatius al reconeixement i pagament de despeses per dietes i desplaçaments dels exercicis 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

11.- Proposta d’alcaldia de comunicació de la finalització del contracte de gestió del servei públic del menjador escolar de l’escola, llar d’infants, casal i casalet.

12.- Proposta de compliment del conveni signat en el si de l’execució del projecte de millora del carrer Mas Ventós.

13.- Proposta d’alcaldia presidència d’aprovació de despesa: Alamas Verdera SL, quotes urbanístiques Unitat d’Actuació UA6 Can Macau

14.- Proposta d’alcaldia d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament  d’energia elèctrica  amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU Exp. 2015.15

15.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la cessió directa i gratuïta d’un dret real d’aprofitament parcial, amb la finalitat de custodia del territori, del bé patrimonial situat al polígon 9 parcel·la 21, finca puig de Llorí, de Palau-saverdera i del corresponent conveni.

16.- Proposta de l’alcaldia-presidència, per a la determinació de les persones electes a les que s’abonaria la retribució a càrrec de la compensació econòmica per a l’any 2017.

17.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.

18.- Assumptes urgents.

19.- Precs i preguntes.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

One thought on “Ple ordinari: 27 d’abril (19h)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.