Ple a l’Ajuntament: 26 d’abril

By | 24 d'Abril de 2018

Dijous 26 d’abril, a les 19.00h, hi ha Ple ordinari a l’Ajuntament de Palau-saverdera amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària  del dia 25 de gener de 2018.
2.- Assabentament del decret 2018DECR000099 de 15 de març, d’aprovació del marc pressupostari a mig termini (2019-2021).
3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2018, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/12/2017).
4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/01/2018, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2017.
5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/01/2018, sobre morositat, corresponent a l’exercici 2017 (presentació el 4rt trimestre de 2017).
6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/01/2018, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2017.
7.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 13/04/2018, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2018 (acumulat fins 31/03/2018).
8.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/04/2017, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2018.
9.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/04/2018, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2018.
10.- Assabentament del decret de l’alcaldia 77/2018, de 27 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017 i del decret 111/2018, de 22 de març, de rectificació d’errors.
11.- Assabentament del decret núm. 2018DECR000046, de 13 de febrer, d’ampliació de la jornada laboral de Lourdes Sánchez Ortega.
12.- Assabentament de la sentència 51/2018, de 20 de febrer, del jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, desestimant el recurs interposat contra la resolució de la reclamació patrimonial 4/2015.
13.- Assabentament de la compareixença al recurs d’apel·lació 803/2017 interposat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la delegació del govern a Catalunya contra la sentència del jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del dia 28 de juny de 2017.
14.- Assabentament d’interposició davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de recurs d’apel·lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del dia 28 de març de 2018
15.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 02/2018.
16.- Proposta de l’alcaldia-presidència, de resolució del contracte d’enderroc del conjunt residencial Sun Village, signat amb Argon informàtica SA el dia 15 de juliol de 2010.
17.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’obertura d’un expedient informatiu destinat a determinar el compliment de les prestacions de campanyes de sensibilització i neteja dels sifons, embornals i altres caixes de recollida d’aigües plujanes del servei de recollida d’escombraries, neteja viària i servei de deixalleria.
18.- Proposta de l’alcaldia-presidència, de resolució de l’expedient informatiu destinat a determinar el compliment del requisit de la titulació del personal que presta el servei de la llar d’infants La Muntanyeta.
19.- Proposta de l’alcaldia de modificació del punt segon de l’acord de sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de Control de Mosquits de la badia de Roses i baix Ter, relatiu a la quota anual; i d’aprovació inicial de la modificació 2/2018 de modificacions de crèdit al pressupost.
20.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació del conveni regulador de l’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera a la xarxa de punts d’informació i lectura (XPIL) de la Diputació de Girona.
21.- Proposta de l’alcaldia, de desestimació de la petició de dotació d’un servei de consergeria al ceip martí inglés, formulada per la direcció del centre.
22.- Proposta al departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2019.
23.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
24.- Proposta de l’alcaldia de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Lluís Mont Carreras.
25.- Assumptes urgents.
26.- Precs i preguntes.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

One thought on “Ple a l’Ajuntament: 26 d’abril

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.