Calendari i padrons fiscals

CALENDARI DE PAGAMENT 2023

CONCEPTE

TERMINI DE PAGAMENT

Taxa de cementiri

Reserva de gual

Impost de vehicles


Del 15 de març fins el 15 de maig

IBI de finques urbanes

60% de l'1 de juny al 31 de juliol

40% de l'1 de setembre al 31 d'octubre

IBI de finques rústiques

Taxa escombraries (quan no està inclosa al rebut de l'aigua)

De l'1 de juny al 31 de juliol

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Durant els mesos d'octubre i novembre

Taxa d'aigua

Taxa d'escombraries

Taxa de clavegueram


Amb cada factura emesa per AGBAR

PADRONS FISCALS 2023

TRIBUTIMPORT QUE L'AJUNTAMENT PREVEU RECAPTARFASE DE LA TRAMITACIÓ
Impost de Vehicles

93.337,20€

Aprovat definitivament

Taxa de cementiri

7.007,00€

Aprovat definitivament

Reserva de gual

 790,70€

Aprovat definitivament

Taxa d'escombraries

(en els casos que no hi ha comptador d'aigua)

6.255,78

Aprovat definitivament

IBI urbana

842.106,28€

Aprovat definitivament

IBI rústica

12.325,25€

Aprovat definitivament

IAE

8.787,80€

Aprovat inicialment

ANUNCIS D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC D'APROVACIÓ INICIAL DE PADRONS FISCALS

Servei de recaptació de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals.

Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas.

Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat

Última actualització: 11/07/2023

Comments are closed.