Calendari i padrons fiscals

CALENDARI DE PAGAMENT 2021

CONCEPTE

TERMINI DE PAGAMENT

Taxa de cementiri

Reserva de gual

Impost de vehicles

Del 15 de març al 14 de maig

IBI de finques urbanes

60% de l'1 de juny al 31 de juliol

40% de l'1 de setembre al 31 d'octubre

IBI de finques rústiques

Taxa escombraries (quan no està inclosa al rebut de l'aigua)

De l'1 de juny al 31 de juliol

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Durant els mesos d'octubre i novembre

Taxa d'aigua

Taxa d'escombraries

Taxa de clavegueram

Amb cada factura emesa per Sorea

PADRONS FISCALS 2021

TRIBUTIMPORT QUE L'AJUNTAMENT PREVEU RECAPTARFASE DE LA TRAMITACIÓ
Impost de Vehicles

92.993,90€

Aprovat definitivament

Taxa de cementiri

7.035,60€

Aprovat definitivament

Reserva de gual

470,30€

Aprovat definitivament

Taxa d'escombraries

(en els casos que no hi ha comptador d'aigua)

5.999,92€

Aprovat definitivament

IBI urbana

835.888,40€

Aprovat definitivament

IBI rústica

12.294,63€

Aprovat definitivament

IAE

11.612,53€

Aprovat inicialment

FASES DE LA TRAMITACIÓ

Servei de recaptació de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas. Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat

Última actualització: 20/09/2021

Comments are closed.