Calendari i padrons fiscals

CALENDARI DE PAGAMENT 2022

CONCEPTE

TERMINI DE PAGAMENT

Taxa de cementiri

Reserva de gual

Impost de vehicles


De l'1 d'abril fins el 31 de maig

IBI de finques urbanes

60% de l'1 de juny al 31 de juliol

40% de l'1 de setembre al 31 d'octubre

IBI de finques rústiques

Taxa escombraries (quan no està inclosa al rebut de l'aigua)

De l'1 de juny al 31 de juliol

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Durant els mesos d'octubre i novembre

Taxa d'aigua

Taxa d'escombraries

Taxa de clavegueram


Amb cada factura emesa per AGBAR

PADRONS FISCALS 2022

TRIBUTIMPORT QUE L'AJUNTAMENT PREVEU RECAPTARFASE DE LA TRAMITACIÓ
Impost de Vehicles

94.525,50€

Aprovat definitivament

Taxa de cementiri

7.035,60€

Aprovat definitivament

Reserva de gual

 632,70€

Aprovat definitivament

Taxa d'escombraries

(en els casos que no hi ha comptador d'aigua)

1T 2022: 39.222,75€

2T 2022: ---

3T 2022: ---

4T 2022: ---

Aprovat inicialment

IBI urbana

839.430,36€

Aprovat inicialment i exposat al públic fins l'11 de maig. Si voleu consultar les vostres dades que consten en el padró, cal venir a l'Ajuntament.

IBI rústica

12.648,52€

Aprovat inicialment i exposat al públic fins l'11 de maig. Si voleu consultar les vostres dades que consten en el padró, cal venir a l'Ajuntament.

IAE

---

---

ANUNCIS D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC D'APROVACIÓ INICIAL DE PADRONS FISCALS

Servei de recaptació de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals.

Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas.

Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat

Última actualització: 07/06/2022

Comments are closed.