Calendari i padrons fiscals

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

CONCEPTE
TERMINI DE PAGAMENT

Taxa de cementiri
Reserva de gual
Impost de vehicles

Del 16 de març al 15 de maig

IBI de finques urbanes

60% de l’1 de juny al 31 de juliol
40% de l’1 de setembre al 31 d’octubre

IBI de finques rústiques
Taxa escombraries (quan no està inclosa al rebut de l’aigua)

De l’1 de juny al 31 de juliol

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Durant els mesos d’octubre i novembre

Taxa d’aigua
Taxa d’escombraries
Taxa de clavegueram

Amb cada factura emesa per Sorea

Servei de recaptació de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas.


Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat

PADRONS FISCALS

TRIBUTIMPORT QUE L'AJUNTAMENT PREVEU RECAPTARFASE DE LA TRAMITACIÓ
Impost de Vehicles90.455,48€Aprovat definitivament.
Taxa de cementiri7.007,00€Aprovat definitivament.
Reserva de gual450,30€Aprovat definitivament.
Taxa d'escombraries136.194,36€Aprovat definitivament.
Taxa de jardins17.537,08€Aprovat definitivament.
IBI urbana837.9889,64€

Aprovat definitivament.

IBI rústica11.985,95€

Aprovat definitivament.

IAE

12.985,39

Aprovat definitivament.

Última actualització: 06/10/2020

Comments are closed.