Plantilla de personal

Aquesta és la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es va aprovar amb els pressupostos del 2019 i que encara és vigent durant el 2020 perquè l’Ajuntament treballa amb pressupostos prorrogats:

CONTRACTACIÓ URGENT DE PERSONAL LABORAL

Mitjançant decret d’alcaldia número 2020DECR000321 de 21 d’agost de 2020, es va resoldre contractar una treballadora amb caràcter de màxim urgència per a tasques de reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana pel període comprès entre els dies 24 d’agost de 2020 fins el dia 23 de desembre de 2020 (clic aquí per veure el decret).

L’anunci de la contractació es va publicar al BOP de 2 de setembre de 2020 (clic aquí per veure l’edicte) i es va publicar també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

A l’Ajuntament de Palau-saverdera no hi ha personal directiu, ni càrrecs de confiança, ni assessors dels grups polítics municipals.

HISTÒRIC DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
Feu clic aquí si voleu consultar la plantilla de personal del 2019, abans d'incorporar la modificació de llocs de treball 1-2019.
Feu clic aquí si voleu consultar la plantilla de personal del 2018.
Feu clic aquí si voleu consultar la plantilla de personal del 2017.
Feu clic aquí si voleu consultar la plantilla de personal del 2016.

Última actualització: 14/09/2020

Comments are closed.