Altres ordenances i reglaments

En el Ple de 28 de gener de 2021 es va acordar iniciar els tràmits per modificar l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions. Trobareu aquí més informació sobre els canvis que s’estan estudiant.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una nova normativa o que es modifica una que ja existeix.

Última actualització: 22/03/2021

Comments are closed.