Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Document aprovat inicialment. Podreu presentar al·legacions entre el 12 de febrer i el 26 de març.

Mitjançant acord de Ple de 26 de novembre de 2020 es va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil de Palau-saverdera, que recull tots els riscos que afecten el municipi, així com la manera de prevenir-los i afrontar-los.

El document es publicarà properament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i s’obrirà un termini de 30 dies perquè hi pugueu presentar al·legacions, si ho considereu oportú.

Trobareu en aquesta pàgina la documentació que s’ha aprovat inicialment.

plànols que acompanyen el document

Última actualització: 04/02/2021

Comments are closed.