Informe sobre queixes rebudes

L’Ajuntament ha rebut un total de 57 queixes durant el 2022 mitjançant el servei de Whatsapp i les instàncies genèriques que heu presentat i que han obtingut el corresponent registre d’entrada.

Trobareu a continuació un gràfic que recull les queixes més habituals agrupades per àmbits temàtics, així com una visualització de l’ús dels dos canals d’entrada que heu fet servir.

A continuació, hi ha una taula amb informació detallada de totes les queixes rebudes i de les accions que ha fet l’Ajuntament a partir de les mateixes.

Última actualització: 17/01/2023

Comments are closed.