Informe sobre queixes rebudes

L’Ajuntament ha rebut un total de 50 queixes durant el 2021 mitjançant el servei de Whatsapp i les instàncies genèriques que heu presentat i que han obtingut el corresponent registre d’entrada.

Trobareu a continuació un gràfic que recull les queixes més habituals agrupades per àmbits temàtics, així com una visualització de l’ús dels dos canals d’entrada que s’han utilitzat per obtenir aquesta informació.

A continuació, hi ha una taula amb informació detallada de totes les queixes rebudes i de les accions que ha fet l’Ajuntament a partir de les mateixes.

Comments are closed.