Notícies

Aprovat definitivament el projecte per reurbanitzar els carrers Pirineus i Pení

El Ple de l’Ajuntament del dijous 25 de maig va aprovar definitivament, i per unanimitat dels grups polítics, el Projecte de reurbanització dels carrers Pirineus i Pení, que podeu consultar fent clic aquí. El projecte té un pressupost base de licitació de 187.649,10€ (IVA inclòs) i preveu renovar el paviment i les xarxes de serveis d’aquests dos carrers. El paviment actual, que està en molt mal estat, se substituirà per un paviment de formigó amb una tira de llamborda central i tires transversals cada 5 metres. La placeta que es troba a la intersecció dels dos carrers també es pavimentarà amb formigó i tindrà una part central feta de llambordes de dos colors. Pel que fa referència als serveis, es...

Resultats de les eleccions

La candidatura d’Alternativa x Tothom, encapçalada per Miquel Serra, ha guanyat les eleccions municipals que es van celebrar ahir diumenge 28 de maig de 2023. Alternativa x Tothom: 4 regidors (Miquel Serra Trulls, Guillermo Colomer Domènech, Santiago Montoro Vila i David Nasarre Solans) Gent de Palau: 3 regidors (Joan Salellas Soler, Pere Ymbert Martínez, Laura Cortada Matas) Junts per Palau: 2 regidors (Jordi Compte Martí, David Berta Orta) MES Palau: 0 regidors

Ple a l’Ajuntament: 25 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 25 de maig, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de ple del dia 23/03/2023 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de ple del dia 02/05/2023 3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de ple del dia 12/05/2023 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 27/03/2023, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2022. 5.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2023, de control permanent planificable, sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses...

L’Ajuntament aprova canvis en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

El Ple de l’Ajuntament del passat 12 de maig va aprovar la modificació del projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló. Aquest canvi en el projecte obliga l’Ajuntament a modificar la partida que estava prevista en el pressupost municipal i a modificar el contracte amb l’empresa Salvador Serra SA, que és qui està executant les obres. Segons el director de l’obra, durant l’execució dels treballs han sorgit actuacions que no estaven previstes inicialment i s’han incrementat els costos d’actuacions que estaven previstes, però que s’han hagut d’executar de manera diferent. En concret, l’import d’adjudicació del contracte amb Salvador Serra, que era de  392.766,00 € (iva inclòs) s’ha hagut d’incrementat en 32.156,41 € (iva Inclòs). Al marge d’això, la partida...

La piscina obrirà de l’1 de juny al 31 d’agost

L’Ajuntament ha aprovat una modificació del contracte de concessió del servei de la piscina municipal, que obliga el concessionari a obrir des de l’1 de juny fins al 31 d’agost i no des del 15 de juny fins el 15 de setembre, com estava previst fins ara. Aquest canvi s’ha fet a petició del mateix concessionari perquè, segons argumenta, “no es pot sostenir l’obertura de l’equipament durant el mes de setembre”, si es tenen en compte les despeses de personal i la poca afluència d’usuaris durant aquest mes. Com a conseqüència d’aquest canvi, tot i que no s’han modificat les tarifes, s’ha hagut de modificar el quadre de preus dels abonaments, de manera que es comptabilitza el mes de juny...

Ple a l’Ajuntament: 12 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 12 de maig, a les 19h a la sala de plens: 1.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000128, de 23 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-03 (X2023000389) 2.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000144, de 29 de març de 2023, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2023-04 (X2023000422) 3.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2023-05 (X2023000595) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria. 4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de la modificació del projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló 5.- Proposta de l’alcaldia presidència de...

Ple de l’Ajuntament: 2 de maig (13.30h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 2 de maig, a les 13.30h a la sala de plens: 1) Sorteig públic dels membres de la mesa electoral per a les eleccions locals del dia 28 de maig de 2023.  

Reunió del casal d’estiu i de la proposta d’estiu jove

Dijous de la setmana que ve es faran les reunions informatives del Casal d’estiu i de la proposta d’Estiu Jove, que organitzen conjuntament l’Ajuntament de Pau i l’Ajuntament de Palau-saverdera, amb la dinamització de Ludis. Les dues reunions es faran a la sala de conferències del Centre Cívic de Palau-saverdera.  A les 18h es farà una reunió informativa del Casal d’estiu (per a nens i nenes de 3 a 12 anys) A les 19h, hi haurà la presentació de la proposta d’Estiu Jove (per a nois i noies de 12 a 16 anys)

L’ACA no ha comunicat cap sanció a l’Ajuntament pel consum d’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha comunicat cap sanció a l’Ajuntament de Palau-saverdera per superar el límit permès de consum d’aigua per habitant. Per tal d’aclarir una informació que ha sortit publicada avui a la versió en paper del Diari de Girona, l’Ajuntament vol deixar clar que no hi ha hagut cap sanció ni cap comunicació de l’ACA en aquest sentit. El 29 i el 30 de març, l’Ajuntament va publicar un avís a les xarxes socials i a la web institucional per advertir als veïns que el municipi està superant el màxim de consum d’aigua permès per persona i dia i que això suposarà haver d’afrontar una multa que, de manera indirecta, acabarem pagant entre tots. La sanció...

Exposada al públic la modificació de planejament urbanístic que afecta el PAU3

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci de l’acord de Ple de 23 de març d’aprovació inicial de la modificació de planejament urbanístic que afecta el Polígon d’Actuació Urbanística número 3 (PAU3). L’expedient estarà exposat al públic durant un mes perquè pugueu presentar les al·legacions i/o suggeriments que considereu pertinents, abans de continuar amb la tramitació. Feu clic aquí si voleu veure el document que ara s’ha aprovat inicialment.  Aquesta és la novena modificació puntal del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que tramita l’Ajuntament.

Aprovat definitivament el projecte per construir una pista de pàdel

El Ple de l’Ajuntament del passat 23 de març va aprovar definitivament el projecte per construir una pista de pàdel a la zona esportiva. El projecte, que té un pressupost de 66.830,67€ (IVA inclòs), va ser aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de l’any passat, va estar exposat al públic i ara s’haurà de treure a concurs. L’acord per construir aquesta pista és fruit de les negociacions que van mantenir l’equip de govern de Gent de Palau-AM i el grup opositor Junts per Palau per aprovar el pressupost de l’any passat. Junts per Palau va facilitar l’aprovació del pressupost municipal, a canvi, entre altres coses, d’habilitar una partida per a aquesta instal·lació. L’altre grup que hi ha...

Presentació d’un llibre de fotos antigues del poble

El proper diumenge 2 d’abril es farà la presentació del llibre ‘Un tresor d’imatges de Palau-saverdera’, que és fruit del treball desinteressat de José Luis Bartolomé.  El llibre és un recull de fotos antigues del poble, que formen part de l’arxiu personal d’Àngel Roig Turró (1936-2015), un palauenc que va dedicar tota la seva vida a recopilar informació del municipi. L’Ajuntament ha demanat subvenció a la Diputació i s’ha fet càrrec de l’edició del llibre, del qual se n’han imprès 150 exemplars amb un cost de maquetació i impressió de 3.499,97 (IVA inclòs). Aquest és el segon treball que fa José Luis Bartolomé a partir de l’arxiu de l’Àngel Roig. La primera obra va ser el llibre ‘Àngel Roig i...

Estem superant el límit de consum d’aigua per habitant

Donada la situació de sequera que vivim, la Generalitat ha imposat un límit de consum d’aigua de 230 litres per habitant i dia i ha previst sancions pels municipis que superin aquest límit. Amb dades del mes de febrer, a Palau-saverdera hem superat aquest límit i estem consumint 275,54 litres per persona al dia. Això suposarà haver d’afrontar una multa que, de manera indirecta, acabarem pagant entre tots. Recordeu que és molt important que aconseguim reduir el consum d’aigua i és per això que la Generalitat ha decretat, entre altres, les següents restriccions: Prohibit regar les plantes amb mànega. Fer-ho amb la mínima quantitat d’aigua, de 20h a 8h, i només mitjançant el reg gota a gota o la regadora....

Reconeixements per la transparència i la maduresa digital

L’Ajuntament ha rebut recentment dues distincions que acrediten, per una banda, un bon nivell de transparència i de qualitat de la informació que podeu trobar penjada a la web municipal, i per altra banda, un bon nivell de maduresa digital. La distinció per la transparència, que es coneix amb el nom de segell Infoparticipa, la va concedir el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) el passat 20 de març en un acte celebrat a la sala d’actes del rectorat de la Universitat Autònoma. La web de l’Ajuntament compleix tots els indicadors que es fan servir cada any per avaluar el grau de compliment dels requeriments de publicitat activa que estableix la Llei de Transparència....

Ple de l’Ajuntament: 23 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 23 de març, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26/01/2023. 2.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 19/01/2023, sobre morositat, corresponent al quart trimestre de 2022. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 19/01/2023, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al quart trimestre de 2022. 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 24/01/2023, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2022. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia...

Comments are closed.