Informe anual de sol·licituds d’accés a la informació pública

Aquesta és la relació d’expedients que s’han tramitat a l’Ajuntament de Palau-saverdera a partir de les sol·licituds d’accés a la informació pública que s’han rebut durant el 2020:

Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/inadmesaEstimada/desestimadaCausa d'inadmissió/desestimació parcial
12/09/2020X2020001261SOL.LICITANT INFORMES I PROPOSTESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
11/11/2020X2020001150CÒPIA PLÀNOL SÒTAN D'UN EDIFICIADMESAESTIMADA
11/04/2020X2020001130PRESENTA UN ESCRIT QUE JA HAVIA PRESENTATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020001089.
10/27/2020X2020001089RESPOSTES I PREGUNTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
10/07/2020X2020001012SOL.LICITANT RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA
09/30/2020X2020000979SOL·LICITA CÒPIES I INFORMACIONS DIFERENTSADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
09/15/2020X2020000886SOL.LICITA CÒPIA PLA POLÍTICA IGUALTAT DE GÈNERES.ADMESAESTIMADA
09/15/2020X2020000885SOL·LICITA INFORMACIÓ QUE JA HAVIA DEMANATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020000554.
08/24/2020X2020000821SOL.LICITA RESPOSTES VÀRIES.ADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
07/17/2020X2020000711EXPEDIENTS LLUENT, CONNEXIÓ MAS ISACH, CEMENTIRI, PISCINAADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000622SOL.LICITA CÒPIA EXPEDIENTS OBRES I PRIMERA OCUPACIÓ D'UNS HABITATGESADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000618SOL·LICITUD INFORMACIÓ: CAN LLUENT, CONNEXIÓ MAS ORIOL, OBRES CEMENTIRI I PISCINAADMESAESTIMADA PARCIALMENTPendent de concreció per part del sol·licitant.
06/04/2020X2020000577SOL.LICITA ACCÉS EXPEDIENT ACTIVITATS I OBRES D'UNA INDÚSTRIA LOCALADMESAESTIMADA
05/25/2020X2020000554SOL.LICITA RESPOSTA A DIFERENTS TEMES DEL POBLEADMESAESTIMADA
05/20/2020X2020000532ACTUACIONS OBRES SECTOR DEL PLA PARCIAL 8ADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000251DADES DEPURADORA MUNICIPALADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000250SOL·LICITA ACCÉS A ESTUDI VOLUMÈTRIC D'UN SECTOR URBANITZABLEADMESAESTIMADA
02/13/2020X2020000200CÒPIA LLICÈNCIA D'OBRES D'UNA TERRASSAADMESAEN TRAMITACIÓ
02/05/2020X2020000143INFORMACIÓ DIVERSA OBRES I TREBALLS TÈCNICSADMESAESTIMADA

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 21/05/2021

Comments are closed.