Informe anual de sol·licituds d’accés a la informació pública

Aquesta és la relació d’expedients que s’han tramitat a l’Ajuntament de Palau-saverdera, a partir de les sol·licituds d’accés a la informació pública:

Expedients tramitats durant el 2023
Expedients tramitats durant el 2022
Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/InadmesaEstimada/DesestimadaCausa inadmissió/desestimació
18/01/2022X2022000095SOL·LICITA ACCÉS EXPEDIENT MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM QUE AFECTA AL SUD 03 i SUD 04ADMESAESTIMADA
18/01/2022X2022000093SOL·LICITA ACCÉS EXPEDIENT MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 4ADMESAESTIMADA
18/01/2022X2022000092SOL·LICITA EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2ADMESAESTIMADA
04/02/2022X2022000178SOL·LICITA ACCÉS PROJECTE ENLLAÇ MAS ISAAC GI 610 SIGNATADMESAESTIMADA
09/02/2022X2022000190SOL·LICITA ACCÉS A EXPEDIENT PLA PARCIAL SUD 3ADMESAESTIMADA
14/02/2022X2022000225SOL·LICITA INFORMACIÓ I DOCUMENTACÓADMESAESTIMADA
15/03/2022X2022000346SOL·LICITA CONEIXER EL COST DE L'EXECUCIO DEL CARRER GARRULA QUE ES VA REALITZAR AMB EL PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS URBANSADMESAESTIMADA
22/03/2022X2022000378SOL·LICITEN INFORMACIÓ DETALLADA EXPLOTACIÓ RAMADERAADMESAESTIMADA
23/03/2022X2022000381SOL·LICITUD CONTRACTES MENORS 2021ADMESAESTIMADA
05/04/2022X2022000427PLÀNOLS I LÍMITS DE ZONA VERDA DE LA CASETA D'ENTRADA DE MAS ISAACADMESAESTIMADA
05/04/2022X2022000428INFORMACIÓ SOBRE FINAÇAMENT PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS URBANSADMESAESTIMADA
25/04/2022X2022000532SOL·LICITANT CONSULTAR PROJECTE D'UNA CASAADMESAESTIMADA
27/04/2022X2022000555SOL·LICITUD INFORMACIÓ SUD 4ADMESAESTIMADA
04/05/2022X2022000610SOL·LICITUD INFORMACIÓ TERRENY DEIXALLERIA, ENLLUMENAT, CONSUM ELÈCTRIC, SENYALS TRÀNSIT, MATERIAL OBRES I ALTRESADMESA PARCIALMENTESTIMADA (LA PART ADMESA)NO ES VAN ADMETRE A TRÀMIT REQUERIMENTS DE CARÀCTER SUBJECTIU
13/07/2022X2022000960EXPEDIENTS SANCIONADORS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BIUTSADMESAESTIMADA
22/08/2022X2022001107PETICIÓ INFORMES TÈCNICS I JURÍDICS QUE FONAMENTEN DIVERSES RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES PONT MAS ORIOL (NOU VIAL CONNEXIÓ), CEMENTIRI, CAN LLUENT, PP8, MAS GUERO, CAMP DE FUTBOLADMESAESTIMADA
13/09/2022X2022001183SOL·LICITA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE MAS BOHERA PLÀNOL CORRESPONENT A DUES PARCEL·LES CONCRETESADMESAESTIMADA
27/09/2022X2022001252CONTRACTE EMPRESA RATES I INSECTES (DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ)ADMESAESTIMADA
27/09/2022X2022001251SOL·LICITUD EXPEDIENT/NORMATIVA OBRES JULIOL I AGOSTADMESAESTIMADA
27/09/2022X2022001255CONTRACTE EMPRESA RATES I INSECTES (DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ)ADMESAESTIMADA
27/09/2022X2022001250SOL·LICITUD INFORMACIÓ SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALSADMESAESTIMADA
10/10/2022X2022001324SOL·LICITA ACTA INSPECCIO MOVIMENT DE TERRES BASSA SALOMAADMESAESTIMADA
10/10/2022X2022001319SOL·LICITANT INFORMACIÓ PLANEJAMENT FINCA 2644913EG1824S0000AK I PROJECTE CCIUTATADMESAESTIMADA
13/10/2022X2022001328SOL·LICITA SABER NOM ARQUITECTE SUD2ADMESAESTIMADA
20/10/2022X2022001359SOL·LICITA INFORMACIÓNS VARIESADMESA PARCIALMENTESTIMADA (LA PART ADMESA)NO ES VAN ADMETRE A TRÀMIT DIVERSES CONSULTES JURÍDIQUES
20/10/2022X2022001360SOL·LICITA INFORMACIÓ TÈCNICS MUNICIPALSADMESAESTIMADA
24/10/2022X2022001366SOL·LICITA INFORMACIÓ DIVERSA RELATIVA AL SUN VILLAGEADMESAESTIMADA
24/10/2022X2022001368SOL·LICITA INFORMACIÓ FRANJA INCENDIS FORESTALSADMESAESTIMADA
09/11/2022X2022001427SOL·LICITA INFORMACIÓ PROMOTOR OBRA TERCER CARRIL MAS ISAAC PER DANYS AL VEHICLEADMESAESTIMADA
09/11/2022X2022001436SOL·LICITUD ASSUMPTES VARIS SOBRE CAN LLUENTADMESAESTIMADA
09/11/2022X2022001433SOL·LICITUD EXPEDIENTS VARIS: TERCER CARRIL, ORDENANÇA FISCAL 8, OBRES JÚLIOL AGOST, PUOSC, INVERSIONS 21 I 22, CARRER CIUTAT I ROSSELLÓ, SOLAR C PADRÓ, PÀRQUING CA LA JULIA, CEMENTIRIADMESAESTIMADA
10/11/2022X2022001448SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PUBLICA: MAS GUERO, AMPLIACIÓ GRANJA, IAEDEN, PAU5, SUD 1, SUD 3, SUD4, C PADRO, ORDENANÇA 8, SECRETÀRIA ACCIDENTALADMESAESTIMADA
12/12/2022X2022001554SOL·LICITA INFORMACIÓ PROMOTOR OBRA TERCER CARRIL MAS ISAAC PER DANYS AL VEHICLEADMESAESTIMADA
13/12/2022X2022001563SOL·LICITUD VARIS: ARQUITECTE TÈCNIC, PLEC DE CLÀUSULES CONCURSOS, SERVEIS TÈCNICSADMESA PARCIALMENTESTIMADA (LA PART ADMESA)NO ES VAN ADMETRE A TRÀMIT DIVERSES CONSULTES JURÍDIQUES
13/12/2022X2022001561SERVEIS TÈCNICS, TERCER CARRIL, CONVENI MAS ISACH, SUD3, SUD 4, ARQUITECTE TÈCNIC, APARCAMENT CA LA JÚLIA, REPARACIONS ZONA ESPORTIVA, CAN LLUENT, NOU VIAL CONNEXIÓ MAS ISACH, XORIGUER, CAMÍ VELL, CAMÍ RAL, PROJECTES PUOSCADMESA PARCIALMENTESTIMADA (LA PART ADMESA)
Expedients tramitats durant el 2021
Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/InadmesaEstimada/DesestimadaCausa inadmissió/desestimació
12/11/2021X2021001318SOL·LICITA QUINA ÉS L'ADREÇA CORRECTA D'UN HABITATGEADMESAESTIMADA
08/11/2021X2021001295SOL·LICITA ESTUDI VOLUMÈTRIC D'UNA FINCAADMESAESTIMADA
03/08/2021X2021000904SOL·LICITA CÒPIA EXPEDIENTS CONTRACTACIÓ TÈCNIC EXTERNADMESAESTIMADA
03/08/2021X2021000915SOL·LICITA CÒPIES PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DE MAS BOHERAADMESAESTIMADA
22/07/2021X2021000868SOL·LICITA EXPEDIENTS PROJECTE I CONTRACTACIÓ NOU VIAL CONNEXIÓ MAS ISACHADMESAESTIMADA
21/07/2021X2021000862SOL·LICITA ACCÉS EXPEDIENTS CAN LLUENT (PROJECTE I CONTRACTACIÓ OBRES)ADMESAESTIMADA
20/07/2021X2021000859SOL·LICITA DEUTE I SUPERÀVIT, TÈCNICS, INFORMACIÓ SOBRE EL SECRETARIADMESAESTIMADA
05/07/2021X2021000816SOL·LICITA CÒPIA EXPEDIENT MMPP 4 (SUD3) TRAMESA A URBANISME PER APROVACIÓ DEFINITIVA I CERTIFICATS PAGAMENTS FETS TÈCNIC REDACTORADMESAESTIMADA
29/06/2021X2021000795SOL·LICITA CÒPIA CONCESSIÓ PISCINA 2021, CAMP DE FUTBOLADMESAESTIMADA
11/06/2021X2021000740SOL·LICITA RESPOSTES CONCESSIÓ BAR CENTRE CÍVIC I ASCENSOR CENTRE CÍVIC.ADMESAESTIMADA
01/06/2021X2021000710SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIES CAMP FUTBOLADMESAESTIMADA
31/05/2021X2021000703SOL·LICITA RESPOSTES CONCESSIÓ PISCINAADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
17/05/2021X2021000643SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA
26/04/2021X2021000563SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
19/04/2021X2021000519SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
16/04/2021X2021000515SOL·LICITA CÒPIA ORDENANÇA FISCAL EXERCICIS ANTERIORSADMESAESTIMADA
16/04/2021X2021000514SOL·LICITA LLISTAT DE LLICÈNCIES D'OBRES CONCEDIDES L'ANY 2020ADMESAESTIMADA
09/04/2021X2021000480SOL·LICITA DOCUMENTACIÓ DE L'ESCOLA.ADMESAESTIMADA
15/03/2021X2021000334SOL·LICITA CÒPIA DOCUMENTACIÓ MODIFICACIÓ POUM 3ADMESAESTIMADA
12/03/2021X2021000322SOL·LICITA IDENTITAT TÈCNICS URBANISMEADMESAESTIMADA
05/01/2021X2021000002SOL·LICITA CÒPIA ACORDS RESOLUCIONS PRESOS CONTRARIS A OBJECCIONS INTERVENTORADMESAESTIMADA
Expedients tramitats durant el 2020
Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/inadmesaEstimada/desestimadaCausa d'inadmissió/desestimació parcial
12/09/2020X2020001261SOL.LICITANT INFORMES I PROPOSTESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
11/11/2020X2020001150CÒPIA PLÀNOL SÒTAN D'UN EDIFICIADMESAESTIMADA
11/04/2020X2020001130PRESENTA UN ESCRIT QUE JA HAVIA PRESENTATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020001089.
10/27/2020X2020001089RESPOSTES I PREGUNTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
10/07/2020X2020001012SOL.LICITANT RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA
09/30/2020X2020000979SOL·LICITA CÒPIES I INFORMACIONS DIFERENTSADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
09/15/2020X2020000886SOL.LICITA CÒPIA PLA POLÍTICA IGUALTAT DE GÈNERES.ADMESAESTIMADA
09/15/2020X2020000885SOL·LICITA INFORMACIÓ QUE JA HAVIA DEMANATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020000554.
08/24/2020X2020000821SOL.LICITA RESPOSTES VÀRIES.ADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
07/17/2020X2020000711EXPEDIENTS LLUENT, CONNEXIÓ MAS ISACH, CEMENTIRI, PISCINAADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000622SOL.LICITA CÒPIA EXPEDIENTS OBRES I PRIMERA OCUPACIÓ D'UNS HABITATGESADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000618SOL·LICITUD INFORMACIÓ: CAN LLUENT, CONNEXIÓ MAS ORIOL, OBRES CEMENTIRI I PISCINAADMESAESTIMADA PARCIALMENTPendent de concreció per part del sol·licitant.
06/04/2020X2020000577SOL.LICITA ACCÉS EXPEDIENT ACTIVITATS I OBRES D'UNA INDÚSTRIA LOCALADMESAESTIMADA
05/25/2020X2020000554SOL.LICITA RESPOSTA A DIFERENTS TEMES DEL POBLEADMESAESTIMADA
05/20/2020X2020000532ACTUACIONS OBRES SECTOR DEL PLA PARCIAL 8ADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000251DADES DEPURADORA MUNICIPALADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000250SOL·LICITA ACCÉS A ESTUDI VOLUMÈTRIC D'UN SECTOR URBANITZABLEADMESAESTIMADA
02/13/2020X2020000200CÒPIA LLICÈNCIA D'OBRES D'UNA TERRASSAADMESAEN TRAMITACIÓ
02/05/2020X2020000143INFORMACIÓ DIVERSA OBRES I TREBALLS TÈCNICSADMESAESTIMADA

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 21/02/2024

Comments are closed.