Informe anual de sol·licituds d’accés a la informació pública

Aquesta és la relació d’expedients que s’han tramitat a l’Ajuntament de Palau-saverdera, a partir de les sol·licituds d’accés a la informació pública:

Expedients tramitats durant el 2021
Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/InadmesaEstimada/DesestimadaCausa inadmissió/desestimació
12/11/2021X2021001318SOL·LICITA QUINA ÉS L'ADREÇA CORRECTA D'UN HABITATGEADMESAESTIMADA
08/11/2021X2021001295SOL·LICITA ESTUDI VOLUMÈTRIC D'UNA FINCAADMESAESTIMADA
03/08/2021X2021000904SOL·LICITA CÒPIA EXPEDIENTS CONTRACTACIÓ TÈCNIC EXTERNADMESAESTIMADA
03/08/2021X2021000915SOL·LICITA CÒPIES PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DE MAS BOHERAADMESAESTIMADA
22/07/2021X2021000868SOL·LICITA EXPEDIENTS PROJECTE I CONTRACTACIÓ NOU VIAL CONNEXIÓ MAS ISACHADMESAESTIMADA
21/07/2021X2021000862SOL·LICITA ACCÉS EXPEDIENTS CAN LLUENT (PROJECTE I CONTRACTACIÓ OBRES)ADMESAESTIMADA
20/07/2021X2021000859SOL·LICITA DEUTE I SUPERÀVIT, TÈCNICS, INFORMACIÓ SOBRE EL SECRETARIADMESAESTIMADA
05/07/2021X2021000816SOL·LICITA CÒPIA EXPEDIENT MMPP 4 (SUD3) TRAMESA A URBANISME PER APROVACIÓ DEFINITIVA I CERTIFICATS PAGAMENTS FETS TÈCNIC REDACTORADMESAESTIMADA
29/06/2021X2021000795SOL·LICITA CÒPIA CONCESSIÓ PISCINA 2021, CAMP DE FUTBOLADMESAESTIMADA
11/06/2021X2021000740SOL·LICITA RESPOSTES CONCESSIÓ BAR CENTRE CÍVIC I ASCENSOR CENTRE CÍVIC.ADMESAESTIMADA
01/06/2021X2021000710SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIES CAMP FUTBOLADMESAESTIMADA
31/05/2021X2021000703SOL·LICITA RESPOSTES CONCESSIÓ PISCINAADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
17/05/2021X2021000643SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA
26/04/2021X2021000563SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
19/04/2021X2021000519SOL·LICITA RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTPENDENT DE CONCRECIÓ PER PART DEL SOL·LICITANT
16/04/2021X2021000515SOL·LICITA CÒPIA ORDENANÇA FISCAL EXERCICIS ANTERIORSADMESAESTIMADA
16/04/2021X2021000514SOL·LICITA LLISTAT DE LLICÈNCIES D'OBRES CONCEDIDES L'ANY 2020ADMESAESTIMADA
09/04/2021X2021000480SOL·LICITA DOCUMENTACIÓ DE L'ESCOLA.ADMESAESTIMADA
15/03/2021X2021000334SOL·LICITA CÒPIA DOCUMENTACIÓ MODIFICACIÓ POUM 3ADMESAESTIMADA
12/03/2021X2021000322SOL·LICITA IDENTITAT TÈCNICS URBANISMEADMESAESTIMADA
05/01/2021X2021000002SOL·LICITA CÒPIA ACORDS RESOLUCIONS PRESOS CONTRARIS A OBJECCIONS INTERVENTORADMESAESTIMADA
Expedients tramitats durant el 2020
Data inici expedientNúmero d'expedientContingutAdmesa/inadmesaEstimada/desestimadaCausa d'inadmissió/desestimació parcial
12/09/2020X2020001261SOL.LICITANT INFORMES I PROPOSTESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
11/11/2020X2020001150CÒPIA PLÀNOL SÒTAN D'UN EDIFICIADMESAESTIMADA
11/04/2020X2020001130PRESENTA UN ESCRIT QUE JA HAVIA PRESENTATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020001089.
10/27/2020X2020001089RESPOSTES I PREGUNTES VÀRIESADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
10/07/2020X2020001012SOL.LICITANT RESPOSTES VÀRIESADMESAESTIMADA
09/30/2020X2020000979SOL·LICITA CÒPIES I INFORMACIONS DIFERENTSADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
09/15/2020X2020000886SOL.LICITA CÒPIA PLA POLÍTICA IGUALTAT DE GÈNERES.ADMESAESTIMADA
09/15/2020X2020000885SOL·LICITA INFORMACIÓ QUE JA HAVIA DEMANATINADMESASol·licitud repetida. Ja tramitada amb l'expedient X2020000554.
08/24/2020X2020000821SOL.LICITA RESPOSTES VÀRIES.ADMESAESTIMADA PARCIALMENTSol·liciten interpretacions, explicacions, opinions d'actuacions de l'Ajuntament.
07/17/2020X2020000711EXPEDIENTS LLUENT, CONNEXIÓ MAS ISACH, CEMENTIRI, PISCINAADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000622SOL.LICITA CÒPIA EXPEDIENTS OBRES I PRIMERA OCUPACIÓ D'UNS HABITATGESADMESAESTIMADA
06/22/2020X2020000618SOL·LICITUD INFORMACIÓ: CAN LLUENT, CONNEXIÓ MAS ORIOL, OBRES CEMENTIRI I PISCINAADMESAESTIMADA PARCIALMENTPendent de concreció per part del sol·licitant.
06/04/2020X2020000577SOL.LICITA ACCÉS EXPEDIENT ACTIVITATS I OBRES D'UNA INDÚSTRIA LOCALADMESAESTIMADA
05/25/2020X2020000554SOL.LICITA RESPOSTA A DIFERENTS TEMES DEL POBLEADMESAESTIMADA
05/20/2020X2020000532ACTUACIONS OBRES SECTOR DEL PLA PARCIAL 8ADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000251DADES DEPURADORA MUNICIPALADMESAESTIMADA
03/02/2020X2020000250SOL·LICITA ACCÉS A ESTUDI VOLUMÈTRIC D'UN SECTOR URBANITZABLEADMESAESTIMADA
02/13/2020X2020000200CÒPIA LLICÈNCIA D'OBRES D'UNA TERRASSAADMESAEN TRAMITACIÓ
02/05/2020X2020000143INFORMACIÓ DIVERSA OBRES I TREBALLS TÈCNICSADMESAESTIMADA

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 27/01/2022

Comments are closed.