Registre de factures

Els articles 1.1.a, 1.2, 8.1.b i f, 11.1, 13.1. de la Llei de Transparència assenyalen la necessitat, de les administracions públiques i els altres ens obligats, de proporcionar informació relativa a la gestió econòmica dels ens. En base a això, trobareu a continuació el registre de factures de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

Any 2022

(*) La data d’inici de la tramitació fa referència al moment en el qual la factura es dona d’alta en el programa de comptabilitat per poder ser aprovada posteriorment per l’òrgan que correspongui.

Any 2021

Aquesta pàgina s’actualitza cada dos o tres mesos.

Última actualització: 04/08/2022

Comments are closed.