Mapa d’instal·lacions esportives municipals

Aquest és el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, aprovat definitivament per Ple el 18/03/2010:

Última actualització: 10/11/2022

Comments are closed.