Ple municipal

És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi ha d’assistir el Secretari i l’Interventor. Com que són reunions públiques, també poden assistir-hi veïns.

El Ple de Palau-saverdera està format pels 9 regidors que estan llistats a continuació:

 • Isabel Maria Cortada Soler (presideix la sessió). Equip de govern (Gent de Palau-AM)
 • Paulina Calvo Cabanas. Equip de govern (Gent de Palau-AM)
 • Bruno Maydat Malé. Equip de govern (Gent de Palau-AM)
 • Gladys Fernanda López Guitiérrez. Equip de govern (Gent de Palau-AM)
 • Jordi Compte Martí. Oposició (Junts per Palau)
 • David Berta Orta. Oposició (Junts per Palau)
 • Danielle Linda van der Kleyn. Oposició (Junts per Palau)
 • Miquel Serra Trulls. Oposició (Alternativa x Tothom)
 • Guillermo Colomer Domènech. Oposició (Alternativa x Tothom)

Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.

Les sessions ordinàries de Ple del mandat 2019-2023 se celebraran cada dos mesos, segons es va acordar el 25 de juliol de 2019Hi haurà sessió ordinària de Ple el quart dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre. Les sessions començaran a les 19h. Les sessions extraordinàries es convocaran segons la necessitat. 

Tal com es va aprovar en el Ple de 28 de novembre de 2019, els regidors i regidores cobren 150€ per assistències a sessions de Ple i 150€ per assistències a sessions de Junta de Govern Local, amb un màxim de 500€ mensuals.

DataTipus
Convocatòria
Vídeo
Resum
Acta
20/01/2021Extraordinària i urgent (sorteig de la mesa electoral)
---
---
---
29/12/2020Extraordinària
---
17/12/2020Extraordinària
---
26/11/2020Ordinària
---
24/09/2020Ordinària
23/07/2020Ordinària
15/06/2020Extraordinària
28/05/2020Ordinària
26/03/2020Ordinària
23/01/2020Ordinària
28/11/2019Ordinària
22/10/2019Extraordinària (sorteig de la mesa electoral)
---
---
15/10/2019Extraordinària i urgent
26/09/2019Ordinària
25/07/2019Ordinària
04/07/2019Extraordinària (cartipàs)
15/06/2019Sessió constitutiva

Última actualització: 14/01/2021

Comments are closed.