Massa salarial del personal

Les taules que trobareu a continuació estan basades en les retribucions brutes i, per tant, inclouen les aportacions que fan els treballadors a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF que practica l’Ajuntament en cada cas.

1.- evolució de la massa salarial de la plantilla prevista en el pressupost de cada exercici

Trobareu a continuació l’evolució de la massa salarial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera, d’acord amb els imports previstos en els pressupostos de cada any. Aquí no s’han contemplat les possibles modificacions de crèdits que s’hagin aprovat durant l’anualitat.

2.- evolució de la massa salarial de la plantilla finalment liquidada al final de cada exercici

Trobareu a continuació l’evolució de la massa salarial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera d’acord els imports obtinguts a partir de la liquidació de cada exercici. Aquests són els imports finalment liquidats i sí que incorporen les modificacions de crèdits que corresponguin a cada anualitat.

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 18/04/2023

Comments are closed.