Contractes de subministraments

L’article 13.1d de la Llei de Transparència obliga a donar publicitat dels contractes que ha formalitzat l’Ajuntament en els darrers cinc anys. En aquest apartat es publiquen els contractes de subministraments, no menors, que ha subscrit l’Ajuntament en els darrers cinc anys.

Tingueu present que la majoria de contractes de subministraments que fa l’Ajuntament són contractes menors (import inferior a 15.000€) i que, per tant, els trobareu a la pàgina corresponent, accessible aquí.

També podeu consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament al Registre Públic de Contractes, accessible des d’aquí.

Durant els anys 2022 i 2023 no s’han adjudicat contractes de subministraments, a excepció feta de contractes menors.

2021
Data inici Data finalització Descripció Documents
01/07/2021
01/07/2022 amb possibilitat de pròrroga 1+1+1

Contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03)

Codi d'inscripció al Registre Públic de Contractes:
90000431-450-2021 (factures del 01/07/2021 a 31/12/2021)
90000431-280-2022 (factures del 01/01/2022 a 30/06/2022)
90000431-445-2022 (factures del 01/07/2022 a 31/12/2022)
90000431-265-2023  (factures del 01/1/2023 a 30/6/2023)
90000431-440-2023  (factures del 01/07/2023 a 31/12/2023)

 

Data inici Data finalització Descripció Documents
27/01/2022
El contracte finalitza el 26/01/2024, però caldrà aplicar la pròrroga de 3 anys oferta com a millora per part del contractista.

Contracte de subministrament del "Projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància per lectura de matrícules al municipi de Palau-saverdera"

Codi d'inscripció al Registre Públic de Contractes: 90000431-5-2022

2020
Data inici Data finalització Descripció Documents
26/03/2020
26/03/2024 sense possibilitat de pròrroga

Contracte basat en el lot 2.3.20 Alt Empordà, de l'acord marc de l'ACM de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)

Codi d'inscripció al Registre Públic de Contractes: 90000431-413-2020

Data inici Data finalització Descripció Documents
01/01/2020
31/12/2020 amb possibilitat de pròrroga extraordinària de 9 mesos

Contracte derivat D02 de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Codi d'inscripció al Registre Públic de Contractes: 90000431-412-2020

Si no trobes el que busques, fes un cop d'ull als contractes menors

Si estàs buscant un contracte de serveis o subministraments de valor inferior a 15.000€ el trobaràs a l'apartat de contractes menors.


Igualment, si estàs buscant un contracte d'obres de valor inferior a 40.000€ el trobaràs a l'apartat de contractes menors.

Aquesta pàgina s’actualitza cada cop que s’adjudica un contracte nou o s’aprova la modificació d’un contracte existent.

Última actualització: 20/02/2024

Comments are closed.