Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2022
TrimestreRàtioDocuments relacionats
1T 202221,44 diesInforme d'intervenció d'11 d'abril de 2022
2T 202217,50 diesInforme d'intervenció de 14 de juliol de 2022
3T 202215,66 diesInforme d'intervenció de 26 d'octubre de 2022
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2021
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2020
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019

Aquesta pàgina s’actualitza trimestralment.

Última actualització: 25/07/2022

Comments are closed.