Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2021
TrimestreRàtioDocuments relacionats
1T 202126,93 diesInforme d'intervenció de 20 d'abril de 2021
2T 202120,88 diesInforme d'intervenció de 15 de juliol de 2021
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2020
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019

Aquesta pàgina s’actualitza trimestralment.

Última actualització: 07/05/2021

Comments are closed.