Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019
Última actualització:

Comments are closed.