Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2021
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2020
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019

Aquesta pàgina s’actualitza trimestralment.

Última actualització: 22/02/2022

Comments are closed.