Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2020
TrimestreRàtioDocuments relacionats
1T 202039,94 diesInforme d'intervenció de 20 d'abril de 2020
2T 202032,02 diesInforme d'intervenció de 13 de juliol de 2020
3T 202016,27 diesInforme d'intervenció de 19 d'octubre de 2020
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019

Última actualització: 25/09/2020

Comments are closed.