Període mitjà de pagament

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2020
TrimestreRàtioDocuments relacionats
1T 202039,94 diesInforme d'intervenció de 20 d'abril de 2020
Evolució del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors durant el 2019
Última actualització:

Comments are closed.