Codi de conducta dels alts càrrecs

A la sessió de Ple de 26 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment per unanimitat dels grups polítics del Consistori (Gent de Palau-AM, Junts per Palau i Alternativa x Tothom) el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que podeu llegir a continuació.

El document aprovat inicialment està exposat al públic fins el 29 d’abril perquè qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions, abans que quedi aprovat definitivament.

Amb l’aprovació d’aquest document, l’Ajuntament compleix amb el que disposa l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Última actualització: 22/03/2021

Comments are closed.