Decrets d’alcaldia

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2024, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.

Última actualització: 02/04/2024

Comments are closed.